Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Radni z Krosna poparli apel Rady Powiatu Mieleckiego

Starosta krośnieński Jan Juszczak, w imieniu Zarządu Powiatu, na ostatniej sesji (24.09) zwrócił się do radnych z propozycją przyjęcia stanowiska popierającego Apel Rady Powiatu Mieleckiego w sprawie podjęcia pilnych prac w zakresie wsparcia  małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza tych które jako podwykonawcy realizowali zadania, głównie transportowe, na drogach  w kraju. – Samorządowcy domagają się by na równych prawach były traktowane zarówno firmy małe, średnie jak i generalny wykonawca.
Aby na przyszłość, generalni wykonawcy byli sprawdzani odnośnie możliwości finansowania realizowanych zadań, by nie narażać mniejszych firm na ewentualne straty – argumentował  starosta J. Juszczak. – Wydaje się to logiczne i zasadne dlatego proszę Radę o wsparcie działań na rzecz obrony interesów przedsiębiorców.  Bo to są nasze firmy, które zapewniają miejsca pracy dla polskich robotników.
Rada Powiatu Mieleckiego zwróciła się do wszystkich samorządów szczebla powiatowego całego województwa podkarpackiego z prośbą o zajęcie stanowiska w tej kwestii.


Apel Rady Powiatu Mieleckiego(fragment)

Rada Powiatu Mieleckiego zwraca się do Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego z apelem o wsparcie inicjatywy legislacyjnej nad kompleksową regulacją prawną wspierających podwykonawców mających problemy z odzyskaniem należności za prawidłowo wykonaną pracę oraz świadczone usługi dla generalnych wykonawców.
Przyjęta w ostatnim czasie przez Sejm specustawa mająca pomóc podwykonawcom inwestycji drogowych, w opinii ekspertów budzi poważne wątpliwości i nie zapewnia odpowiedniej ochrony tym, dla których jest adresowana, a więc małym i średnim przedsiębiorcom świadczącym usługi na rzecz dużych firm. Bowiem możliwość odzyskania pieniędzy została w niej zagwarantowana jedynie przedsiębiorcom mającym podpisane umowy z generalnym wykonawcą inwestycji, a nie drobnym podwykonawcom, którzy najczęściej umowy o świadczenie konkretnych usług nie podpisują z generalnym wykonawcą. Prezydent RP Bronisław Komorowski skierował do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny zapisów dotyczących właśnie ograniczonego katalogu uprawnionych do otrzymania pomocy. (...)
Proponujemy wdrożenie następujących rozwiązań legislacyjnych, które naszym zdaniem zagwarantują małym i średnim przedsiębiorcom, nie tylko z branży transportowej, odpowiednią ochronę ich należności:
1.    Zagwarantowanie przejrzystości finansowej firm zobowiązujących się do wykonania danej inwestycji publicznej. (...)
2.    Ustawowe zagwarantowanie 30 dniowego terminu płatności za wykonane usługi, bez możliwości umownego ich przedłużenia przez strony danej transakcji celem zapewnienia ochrony interesów polskich przedsiębiorców. (...).Rada Powiatu Krośnieńskiego jednogłośnie przyjęła stanowisko popierające apel mieleckich samorządowców.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........