Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

11 października w siedzibie mieleckiego starostwa odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie zmian w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu Mieleckiego.
Zmiany te wynikał z zarządzenia nr 74 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego. Posiedzeniu PZZK przewodniczył Zenon Kamiński – Z-ca Przewodniczącego Zespołu.
Porządek posiedzenia:
1. Aktualizacja systemu zarządzania kryzysowego:
1) zarządzenie nr 36/2012 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 5 września 2012 r.:
a) wytyczne w sprawie wprowadzenia, zmiany lub odwołania stopni alarmowych oraz sposobu realizacji zadań przez organy administracji publicznej na terenie powiatu mieleckiego,
b) załącznik funkcjonalny nr 11 pt. „Przedsięwzięcia realizowane w ramach stopni alarmowych” do Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego,
c) moduły zadaniowe realizowane w ramach stopni alarmowych,
d) Procedury Reagowania Kryzysowego: - PRK 4.9 - procedura działania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w fazie reagowania w przypadku zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, - PRK 5 - procedura działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w fazie reagowania, - PRK 5.9 - procedura działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w fazie reagowania w przypadku zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym,
e) załącznik funkcjonalny nr 9 pt. „zasady i tryb oceniania i dokumentowania szkód” do Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego,
f) zmiany w charakterystyce zagrożeń.

2. Przyjęcie aneksu nr 2 w sprawie zamian w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu Mieleckiego.
3. Zarządzenie nr 39/2012 w sprawie przygotowania i funkcjonowania systemu kierowania bezpieczeństwem w powiecie mieleckim, organizowanego na potrzeby kierowania bezpieczeństwem narodowym.
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego na posiedzeniu dnia 11 października 2012 r. pozytywnie zaopiniował zmiany w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu Mieleckiego, który określa aneks nr 2/2012 z dnia 11 października 2012 r.

fot: Powiat Mielecki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........