Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Śladami żydowskich sąsiadów

Uczniowie klasy 4 EG osiągnęli sukces w dwóch konkursach historycznych - Śladami żydowskich sąsiadów oraz Nie jestem obojętny… Pamięci moich rówieśników Hanki i Dawidka zorganizowanych przez  Stowarzyszenie im. Jana Karskiego przy udziale Urzędu Miasta Kielce w ramach obchodów 70. rocznicy zagłady getta kieleckiego.

Konkursy adresowane były do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczniowie, pod opieką nauczyciela historii mgr. Pawła Wala, wykonali prezentacje multimedialne, w których przedstawili losy Żydów i ich zagładę podczas II wojny światowej.

         Jury przyznało mieleckim uczniom wyróżnienie za, jak to napisano w uzasadnieniu: zaangażowanie w poznawaniu i upamiętnieniu historii Żydów kieleckich. Wasze prace są najlepszym świadectwem realizacji misji Szkoły wyrażonej słowami Seneki: „Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”.

Celem konkursów było zachęcenie młodzieży do poznawania bogatej historii i kultury żydowskiej, jej wkładu i miejsca w dziejach społeczeństwa Kielc poprzez upamiętnienie śladów pozostawionych przez żydowskich mieszkańców Kielc. Na konkurs wpłynęło 26 prac wykonanych przez uczniów z 12 szkół, w tym 18 prac uczniów z klasy 4 EG ZST w Mielcu. Jury na posiedzeniu, które odbyło się 6 października 2012 roku, dokonało oceny zgłoszonych prac, kierując się kryteriami zawartymi w regulaminie.

W ramach uroczystości kończących obchody 70. rocznicy zagłady kieleckiego getta, 14 października w Muzeum Dialogu Kultur odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursów Śladami żydowskich sąsiadów oraz Nie jestem obojętny… Pamięci moich rówieśników Hanki i Dawidka.

Wzięli w nim udział uczestnicy konkursów, nauczyciele oraz zaproszeni goście, a wśród nich Stefan Zabłocki, jeden z ostatnich żyjących więźniów kieleckiego getta, Włodzimierz Kac - przewodniczący gminy żydowskiej w Katowicach, Stella Avallone - Minister w Ambasadzie Austrii oraz Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec dr Werner Köhler. Na oba konkursy wpłynęło łącznie około 70 prac przygotowanych przez uczniów z Kielc, innych miejscowości województwa świętokrzyskiego oraz z Mielca.

Więcej informacji o sukcesie uczniów z Zespołu Szkół Technicznych z Mielca na stronie internetowej Stowarzyszenia im. Jana Karskiego:
http://www.jankarski.org.pl/aktualnoci/item/278-wręcznie-nagród-laureatom-konkursów-historycznych  

 informacja: Zespół Szkół Technicznych w Mielcu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........