Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna jako miejsce odkrywania talentów

W roku szkolnym 2010/2011 Poradnia uzyskała tytuł Miejsca Odkrywania Talentów, tytuł nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej. Pani Katarzyna Hall ustanowiła dzień 21 marca "Dniem Talentów" dlatego 21 marca 2011r. świętowaliśmy po raz pierwszy Dzień Promocji Talentów na terenie naszej placówki. W trakcie małej uroczystości odsłoniliśmy tablicę uzyskaną z MEN-u, odczytaliśmy list pani Minister potwierdzający nadanie tytułu Poradni w Mielcu. W uroczystości uczestniczyły dzieci uczęszczające na zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci zdolnych, ich rodzice oraz pracownicy Poradni. Informacje na ten temat można znaleźć na naszej stronie: www.poradniamielec.pl.

W obecnym roku szkolnym realizowany jest po raz szesnasty cykl zajęć dla dzieci zdolnych.
Nasze zajęcia mają teraz nieco odmienną formułę. Do tej pory w każdym roku szkolnym spotkania z dziećmi odbywały się na terenie poradni. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie środowiska na usługi poradni zasygnalizowane w wyniku przeprowadzenia wewnętrznej ewaluacji w obszarze procesów zachodzących w placówce, przyjęto do realizacji formułę wyjazdową zajęć. W tym celu zaraz na początku roku szkolnego, we wrześniu zorganizowane zostało spotkanie z panią dyrektor Szkoły Podstawowej w miejscowości Padew Narodowa ( jest to gmina objęta działaniem poradni ) panią Janiną Maciąg i w wyniku wspólnych ustaleń postanowiono, że zajęcia dla dzieci zdolnych z klas czwartych tej szkoły będą prowadzone na terenie szkoły. W każdy poniedziałek, oprócz dni wolnych od nauki, zajęcia odbywały się zaraz po zakończeniu lekcji przez dzieci klas czwartych. W sumie odbyło się 20 spotkań, w których uczestniczyła systematycznie grupa 14 dzieci. Zajęcia były nastawione na doskonalenie koncentracji uwagi, rozwijanie twórczego myślenia, poszerzanie wiedzy ogólnej, zasobu słownictwa, jak również na odreagowanie negatywnych emocji i wzmocnienie poczucia własnej wartości. Do najczęściej stosowanych  metod pracy z grupą należały metody problemowe, aktywizujące ( inscenizacja, gry dydaktyczne, dyskusje, burze mózgów ),metody praktyczne ( pokaz, ćwiczenia, metoda projektów ), metody podające (anegdota, objaśnienia, opowiadania ).

 
          Obok pracy z dziećmi zorganizowane zostały również spotkania z ich rodzicami. Na pierwszym spotkaniu informacyjnym podano rodzicom cele tych zajęć, sposoby pracy. Drugie spotkanie miało miejsce przy okazji uroczystości zakończenia zajęć, która odbyła się w dniu 21 marca 2012r. na terenie szkoły. W uzgodnieniu z panią dyrektor szkoły przygotowano uroczystość Pasowania Dam i Rycerzy Intelektu połączoną ze świętowaniem Dnia Promocji Talentów. W programie uroczystości znalazło się podsumowanie pracy, moment pasowania , wręczenie dyplomów i nagród, wystąpienie pani dyrektor szkoły oraz część artystyczna w wykonaniu uczniów klas czwartych uzdolnionych muzycznie, wokalnie i sportowo.
Na uroczystość zaproszeni byli wszyscy uczniowie klas czwartych ze szkoły, nauczyciele oraz rodzice dzieci uczestniczących w naszych zajęciach. Nad przygotowaniem części artystycznej czuwali nauczyciele uczący w klasach czwartych.
Relację z tej imprezy można zobaczyć na stronie szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Padwi Narodowej.


       Szkole zaproponowano również zgłoszenie placówki do ogólnopolskiego rejestru Szkół Odkrywców Talentów, gdyż od wielu lat prowadzi pracę rozwijającą uzdolnienia dzieci oraz organizuje cykliczną imprezę pod nazwą Szkolny Przegląd Talentów. Zachęcono placówkę do kontaktów z ORE .
W podsumowaniu można wskazać na korzyści płynące z tego typu współpracy poradni psychologiczno-pedagogicznej ze szkołą:

- poradnia otwiera się na potrzeby klienta
- zwiększa się dostępność usług placówki
- poradnia promuje się w środowisku poprzez tego typu działania
- następuje przełamanie negatywnych stereotypów związanych z zakresem działalności poradni
- szkoła ma możliwość poszerzenia oferty zajęć dodatkowych dla uczniów
- ta forma działalności poradni jest praktycznym wspomaganiem szkoły w realizacji form pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły
- pracownicy poradni mają okazję bliżej zapoznać się z codziennym funkcjonowaniem szkoły poprzez częste w niej przebywanie
- upowszechnia się tematykę związaną z potrzebami dziecka zdolnego wśród dzieci, nauczycieli, rodziców


Osoby realizujące projekt ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu :

                   Bożena Kardyś – pedagog
                   Beata Mizera – psycholog

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........