Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Bezpieczne lato

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Mielcu, obradowały na wspólnym posiedzeniu komisje: Regulaminowa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Mieleckiego oraz Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Powiatu Mieleckiego.

„BEZPIECZNE LATO 2012” to myśl przewodnia posiedzenia komisji w dwóch blokach tematycznych:
- zabezpieczenie przeciwpożarowe powiatu,
- bezpieczeństwo mieszkańców powiatu w szczególności dzieci i młodzieży podczas lata.


Podstawą do sformułowania zadań pierwszego bloku dla organów samorządowych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży była ocena zagrożenia pożarowego powiatu mieleckiego przedstawiona przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej - podaje Zenon Kamiński Sekretarz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Posiedzenie odbyło się 22 czerwca br.

Z analizy zagrożenia pożarowego wynika znaczący wzrost ilości pożarów w stosunku do roku 2011:

Ogółem za powiat: 2011 – 414, w I połowie 2012 – 486;
Najwyższy wzrost pożarów odnotowano w:
- uprawach leśnych zarówno w lasach skarbu państwa jak i prywatnych  - w 2011 – 16 pożarów a w I półroczu 2012 – 40 pożarów;
- Uprawach rolniczych w 2011 – 198 pożarów a w I półroczu 2012 – 309 pożarów

Ogółem najwyższy wskaźnik wzrostu odnotowano w gminach:
- Czermin – w 2011 – 10 pożarów a w I półroczu 2012 – 23;
- Wadowice Górne – 16 / 35;
- Przecław – 31 / 58;
- Tuszów Narodowy – 35 /56.

W związku z tak dużym wzrostem zagrożenia pożarowego w lasach i ich naturalnych otulinach w posiedzeniu udział wzięli Nadleśniczy Nadleśnictw administrujących uprawy leśne na terenie powiatu mieleckiego:
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska – administrujący na terenie gmin: 
  Radomyśl Wielki, części gminy Wadowice Górne (Leśnictwa: Dulcza Wielka, Smyków);
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Nowa Dęba – administrujący na terenie gminy Padew 
  Narodowa (Leśnictwo - Krasiczyn);
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Mielec – administrujący na terenie Miasta Mielca, Gminy Mielec, Tuszowa Narodowego, Borowej, Czermina, Gawłuszowic,
- Nadleśniczy Nadleśnictwa Tuszyma – administrujący na terenie gminy Przecław, części Gminy Wadowice Górne. 

Na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska oraz Nowa Dęba w bieżącym roku nie odnotowano żadnego pożaru. Natomiast w Nadleśnictwie Tuszyma do chwili obecnej miało miejsce już 9 pożarów, podczas których łącznie uległo spaleniu 9,65 ha lasów. Podobnie sytuacja przedstawia się w Nadleśnictwie Mielec, gdzie od początku 2012r. miało miejsce 9 pożarów, w wyniku których spłonęło 22,28 ha lasu. W porównaniu z rokiem ubiegłym, w którym doszło do 4 pożarów o łącznej powierzchni 1,24 ha, jest to wielkość wysoce alarmująca.

Podczas dyskusji zwrócono uwagę na konieczność poprawy profilaktyki oraz włączenia do monitoringu przeciwpożarowego Aeroklubu Mieleckiego, Mieleckiej Szkoły Pilotażu i właścicieli innego sprzętu latającego. Zwrócono uwagę na niebezpieczne zjawisko gapowiczów w czasie każdego zdarzenia miejscowego, którzy w znacznym stopniu utrudniają prowadzenie akcji ratowniczej. Szczególne zadanie przypada służbom porządkowym by w czasie prowadzenia akcji izolować skutecznie rejon zdarzenia.
Istnieje uzasadniona potrzeba zorganizowania forum na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego z udziałem wszystkich służb ratowniczych oraz instytucjami i organizacjami uczestniczącymi w prowadzeniu akcji ratowniczych.

Druga część posiedzenia poświęcona była zabezpieczeniu mieszkańców powiatu, gości i turystów w czasie tegorocznego lata. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży. Zadania poszczególnych służb, inspekcji i straży przedstawili kierownicy tych instytucji. Komendant Powiatowy Policji w swym wystąpieniu określił szczegółowe zasady pracy funkcjonariuszy policji oraz zasady współdziałania z organizatorami wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu mieleckiego. Policja prowadzić będzie działania prewencyjne oraz profilaktyczne wśród wypoczywającej młodzieży. Szczególnie trudnym zadaniem jest zabezpieczenie bezpieczeństwa na akwenach wodnych nieprzeznaczonych do wypoczynku, różnego rodzaju dzikie kąpieliska.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej przedstawił działania kontrolno – profilaktyczne w obiektach zorganizowanego wypoczynku. Należy podkreślić, że nie wszyscy organizatorzy wypoczynku zgłosili do KP PSP zamiar organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Aktualnie zgłoszono organizację półkolonii w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz w Spółdzielczym Domu Kultury w Mielcu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny prowadzi nadzór nad:
- placówkami wypoczynku dzieci i młodzieży,
- bezpieczeństwem żywności i żywienia.

W zakresie przygotowania do sezonu letniego obiektów użyteczności publicznej dokonano oceny:
- stanu sanitarnego basenów i miejsc wykorzystywanych do kąpieli,
- piaskownic i placów zabaw,
- stanu sanitarnego bazy noclegowej,
- stanu sanitarnego dworców oraz środków komunikacji publicznej.

Działalność oświatowo – zdrowotna prowadzona będzie w środowiskach dzieci i młodzieży poprzez propagowanie informacji (ulotek i innych materiałów) zasad bezpiecznego i zdrowego wypoczynku oraz informacji o zasadach bezpieczeństwa na drodze, placach zabaw, kąpieliskach, a także na temat bezpiecznego opalania.

Powiatowy Lekarz Weterynarii zwrócił uwagę na obowiązujące rozporządzenie w zakresie wścieklizny na terenie lasów mieleckich. Przypomniał o regule ograniczonego zaufania w stosunku do dzikich zwierząt. 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował o prowadzonych kontrolach placów zabaw, boisk sportowych i innych obiektów stanowiących bazę wypoczywających dzieci i młodzieży.

Starosta Powiatu Mieleckiego zobowiązał powiatowe służby, inspekcje i straże do zwiększenia wysiłku organizacyjnego i osobowego do zapewnienia bezpieczeństwa
w okresie lata 2012. Zaapelował do przedstawicieli samorządów miast i gmin o realizację zadań gwarantujących bezpieczny wypoczynek. Ocenę realizacji zadań w ramach akcji „Bezpieczne lato” zaplanowano na miesiąc wrzesień.
                

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........