Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Unowocześniony powiatowy System Monitoringu Powodziowego.

Staraniem Powiatu Mieleckiego, przy współudziale środków z WFOŚiGW w Rzeszowie, został oddany do eksploatacji unowocześniony, wyposażony w panele słoneczne, nasz powiatowy System Monitoringu Powodziowego.
Zadanie obejmowało modernizację 7 stacji pomiarowych Systemu Monitoringu Powodziowego zlokalizowanych w miejscowościach Gawłuszowice, Podborze, Przecław, Sadkowa Góra, Wola Mielecka, Zabrnie, Ziempniów. Modernizacja polegała na modyfikacji oprogramowania stacji pomiarowych oraz zainstalowaniu do nich paneli słonecznych, które będą źródłem zasilania akumulatorów.
Takie rozwiązanie powoduje, iż stacje te stały się bezobsługowe, tzn. nie ma już konieczności uciążliwego ich montażu/demontażu z mostów i potrzeby ładowania akumulatorów.

Po skompletowaniu wszystkich części oraz podzespołów, dokonano modernizacji wskazanych przez Zamawiającego stacji pomiarowych poprzez zainstalowanie aplikacji aktualizujących, przekształcenie konstrukcji stalowych, zamontowanie wysięgników oraz zainstalowanie i podłączenie paneli słonecznych. Wszystkie zmodernizowane stacje pomiarowe zostały przetestowane i sprawdzone pod względem wszystkich żądanych funkcji jakie powinny spełniać, a w szczególności pod względem współpracy baterii słonecznej z akumulatorami.

Przypominamy, że aktualny stan wód w rzekach Powiatu Mieleckiego, aktualizowany codziennie, mogą Państwo na bieżąco śledzić na naszej powiatowej stronie internetowej www.powiat-mielecki.pl w zakładce „Komunikaty i ostrzeżenia” (gdzie również warto zaglądać z uwagi na codziennie aktualizowane ostrzeżenia i komunikaty IMGW obowiązujące na terenie naszego powiatu) oraz na wisloka.prospect.pl

Ponadto, każdy mieszkaniec powiatu może anonimowo dopisać swój numer telefonu komórkowego do bazy danych Systemu, chcąc być nieodpłatnie powiadamianym o każdym zagrożeniu powodziowym, w tym przekroczeniu stanu ostrzegawczego, alarmowego, a także aktualnych i prognozowanych stanach wód w rzekach podczas przechodzenia fali powodziowych. Link do takiej możliwości znajduje się również na głównej stronie powiatu – pomarańczowy baner po lewej stronie, zakładka „SMS-owy system wczesnego ostrzegania przed powodzią”.

System Monitoringu Powodziowego obsługuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mielcu, gdzie zawsze można skierować swe pytania i sugestie dotyczące pracy i funkcjonowania Systemu - zapraszamy i namawiamy do korzystania z jego możliwości, gdyż jest on dedykowany z misją by służyć Państwu - bezpieczeństwu naszych mieszkańców.

 Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja systemu monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzece Wisłoka oraz jej dopływach na terenie powiatu mieleckiego” zrealizowano przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie:
Koszt zadania: 21 000 zł, w tym:
dotacja WFOŚiGW w Rzeszowie – 10 500 zł,
środki własne – 10 500 zł.

Dyżurny Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
- tel.: (17) 78 00 955
- fax.: (17) 78 00 992 (czynny w godz. 15.30 - 7.30)
- tel. kom. 795 240 963, 795 242 267, 660 670 984, 660 031 934
- email: pczk@powiat-mielecki.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........