Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Własny biznes za pieniądze z Urzędu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że rozpoczyna III-ci nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej w 2012r. dla osób bezrobotnych w wieku do 35 roku życia zarejestrowanych w PUP w Mielcu


Wnioski przyjmowane będą w terminie od 30.07.2012
do odwołania
w sekretariacie urzędu  – I piętro, pok. Nr 13.


Maksymalna wysokość środków, o które można wnioskować to 16.000,00 zł.

Wnioski rozpatrywane będą okresowo w zależności od terminu (pełne tygodnie, od poniedziałku do piątku), w którym zostaną złożone:

       -  I termin: wnioski kompletne, które wpłyną w dniach 30.07-03.08.2012 r.
       -  II termin: wnioski kompletne, które wpłyną w dniach 06.08-10.08.2012 r.
       -  III termin i kolejne: wnioski kompletne, które wpłyną w okresie kolejnych tygodni
          (od poniedziałku do piątku).
O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku PUP w Mielcu powiadamia osobę bezrobotną w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Wniosek o dofinansowanie może być uwzględniony do oceny i zatwierdzenia pod warunkiem, że jest on kompletny i prawidłowo sporządzony.

W przypadku odmowy przyznania dofinansowania osoba bezrobotna, zgodnie z regulaminem przyznawania bezrobotnemu dofinansowania, może się o nie ponownie ubiegać nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od daty otrzymania pisma w sprawie negatywnego rozpatrzenia wniosku.

Nabór może zostać zamknięty lub zawieszony (wstrzymanie rozpatrywania wniosków) w przypadku napływu wniosków przekraczających łączną kwotę środków przeznaczoną na ten cel.
Informujemy, że Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. w ramach Punktu Konsultacyjnego KSU w Mielcu (ul. Chopina 18) oferuje usługi informacyjne oraz usługi doradcze (asysta) w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.
Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu organizuje w ramach Klubu Pracy zajęcia aktywizacyjne dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Na zajęciach można uzyskać informacje na temat:
- tworzenia biznes planu i sporządzenia wniosku o dotację składanego do urzędu,
- procedur zakładania, organizacji i funkcjonowania własnej firmy.
Zapisy na zajęcia w pok. 24 oraz telefonicznie pod numerem 017 7880093.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie określa regulamin dostępny na stronie www.pup.mielec.pl (menu główne: Urząd  >> pliki do pobrania >> dla klientów indywidualnych)
Kryteria oceny wniosków dostępne są na stronie www.pup.mielec.pl
(menu główne: Urząd  >> pliki do pobrania >> dla klientów indywidualnych)
Wnioski w formie elektronicznej dostępne są na stronie www.pup.mielec.pl
(menu główne: Urząd  >> pliki do pobrania >> wnioski).
- wniosek o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej WSPÓŁFINANSOWANY Z EFS - pobierz (*.pdf)
Informujemy, że w związku z powyższym zawierane będą umowy o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej w ramach projektu systemowego "Więcej szans w powiecie mieleckim" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczestnikami projektu "Więcej szans w powiecie mieleckim" Poddziałanie 6.1.3 POKL, mogą być osoby do 35 roku życia, które nie były beneficjentami projektu systemowego Poddziałanie 6.1.3 POKL realizowanego od 2008 r.


Wnioski, które wpłyną przed terminem rozpoczęcia lub po terminie zamknięcia naboru pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........