Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Minister edukacji o roli placówek doskonalenia nauczycieli

- Jest wiele obszarów istotnych w nowym roku szkolnym, w którym nauczyciele muszą mieć wsparcie. Chodzi tu zarówno o dobre działanie na rzecz dziecka sześcioletniego, jak również o zmiany w szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach zawodowych. Należy wspierać nauczycieli, doskonalić ich i pomagać im we wprowadzaniu tych zmian - powiedziała dziś (22 sierpnia) minister edukacji narodowej, Krystyna Szumilas w wystąpieniu rozpoczynającym czterodniowe szkolenie „Nowa rola placówek doskonalenia", organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Szkolenie jest odpowiedzią na potrzebę zwiększania kompetencji kadry placówek doskonalenia nauczycieli, co jest niezbędne w kontekście  planowanych zmian w rozporządzeniu wprowadzającym nowe zadania dla tych placówek.

W szkoleniu, organizowanym w ramach projektu unijnego „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół" bierze udział ok. 100 osób z placówek doskonalenia nauczycieli - czytamy na stronie MEN.
         Minister Krystyna Szumilas mówiła o niezwykle istotnej roli, jakie pełni doskonalenie nauczycieli w kontekście zmian w systemie edukacji. - Systemowe patrzenie na edukację jest niezwykle ważne. W systemie edukacji jest wiele autonomicznych jednostek - nauczyciel, dyrektor szkoły, nadzór pedagogiczny, placówki doskonalenia, biblioteki pedagogiczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, samorząd terytorialny. Jednak te elementy systemu musi łączyć wspólny cel, jasno określone zadanie - jest to działanie na rzecz dobrego wykształcenia młodego Polaka. Temu właśnie celowi, jakim jest dobra edukacja są podporządkowane również zadania placówek doskonalenia nauczycieli - podkreśliła minister Krystyna Szumilas. Wspomniała również o programie Cyfrowa Szkoła, który nie skupia się wyłącznie na dostarczeniu sprzętu do szkół, ale również wspiera nauczycieli we wprowadzaniu nowych technologii.

          Podczas konferencji, która potrwa do 25 sierpnia, uczestnicy zapoznają się z kierunkami polityki oświatowej państwa, dotyczącymi głównie obniżenia wieku szkolnego, bezpieczeństwa w szkołach oraz zmian w szkołach ponadgimnazjalnych. Ośrodek Rozwoju Edukacji przewidział podczas wykładów oraz zajęć w grupach przekazywanie wiedzy na temat modernizacji form doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół, konstruowania, dopuszczania oraz ewaluacji programów nauczania, wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz nowych wymagań wobec placówek doskonalenia. Dyrektorzy szkół, biorący udział w szkoleniu rozwiną również umiejętności w zakresie prowadzenia ewaluacji wewnętrznej, budowania strategii kształcenia uczniów zdolnych oraz organizacji pracy szkoły.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........