Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

PUP proponuje nowe programy aktywizacji zawodowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu zaprasza pracodawców i osoby bezrobotne do udziału w trzech nowo uruchamianych programach aktywizacji zawodowej.

Programy realizowane są ze środków Funduszu Pracy pozyskanych z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w łącznej wysokości 2273 600 zł.1. Dla pracodawców i osób bezrobotnych w wieku do 30-go roku życia oferujemy:
• szkolenia z zakresu księgowości – 30 miejsc,
• staże – 152 miejsca – oczekujemy od przedsiębiorcy zatrudnienia stażysty po odbyciu stażu,
• refundacje dla pracodawców z tytułu wyposażenia nowo utworzonego stanowiska pracy – 21 miejsc,
• zatrudnienie dla osób bezrobotnych na nowo wyposażonym stanowisku pracy – 21 miejsc.

2. Dla pracodawców i osób bezrobotnych w wieku powyżej 50-go roku życia oferujemy:
• szkolenia w zawodzie sprzedawca – 30 miejsc,
• staże – 95 miejsc – oczekujemy od przedsiębiorcy zatrudnienia stażysty po odbyciu stażu.

3. Dla pracodawców i osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy oferujemy:
• szkolenia w zawodzie kucharz – 10 miejsc,
• roboty publiczne - 98 miejsc,
• środki na podjęcie działalności gospodarczej – 28 miejsc.

Do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy należą:
- bezrobotni długotrwale,
- bezrobotni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
- bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
- bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
- bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko do 18-go roku życia,
- bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
- bezrobotni niepełnosprawni.

Kto może wziąć udział w projekcie?
Uczestnikami projektu mogą być osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu.

Jak się zapisać?
Osoby bezrobotne zainteresowane uczestnictwem w programach zapraszamy do siedziby urzędu:
• pokój nr 21 – szkolenia
• pokój nr 32 – środki na podjęcie działalności gospodarczej
• pokoje nr 8 -10 – staże i zatrudnienie

Pracodawców zainteresowanych uczestnictwem w programach zapraszamy do siedziby urzędu:
• pokój nr 34 – staże
• pokój nr 32 – refundacja wyposażenia nowo tworzonych stanowisk pracy

Zasady naboru i wnioski dostępne są na stronie internetowej urzędu w zakładce "Nabory wniosków".

Ze względu na planowany termin rozpoczęcia realizacji programów już od 1 września br. prosimy o jak najszybsze składanie wniosków.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........