Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Podatki w górę

W 2013 roku zapłacimy więcej m.in. za posiadanie psa, nieruchomości i środki transportowe. Za ministerstwem finansów publikujemy górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku.

W Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie ministra finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych jakie będą obowiązywać w 2013 r. Stawki w porównaniu do obowiązujących wzrosną o 4 proc., a więc o tyle ile wyniosła inflacja w I półroczu 2012 roku.


Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku wyniosą:

1) Podatek od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,88 zł od 1 m. kw. powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,45 zł od 1 m. kw. powierzchni.

2) Podatek od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,73 zł od 1 m. kw. powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,82 zł od 1 m. kw. powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1 m. kw. powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,63 zł od 1 m. kw. powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,66 zł od 1 m. kw. powierzchni użytkowej.

3) Podatek od środków transportowych:
- Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 810,87 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.352,74 zł,
c) powyżej 9 ton – 1.623,28 zł,
d) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3.097,68 zł.

- Od ciągników siodłowych lub balastowych:
a) przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.893,80 zł,
b) przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton - (do 36 ton włącznie – 2.394,29 zł; powyżej 36 ton – 3.097,68 zł).

- Od przyczep lub naczep:
a) które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.623,28 zł,
b) które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (do 36 ton włącznie – 1.893,80 zł; powyżej 36 ton - 2.394,29 zł).

- Od autobusów:
a) mniej niż 30 miejsc - 1.893,80 zł,
b) równo lub więcej niż 30 miejsc - 2.394,29 zł.

4) Opłaty:
a) targowa, nie może przekroczyć 757,79 zł dziennie,
b) miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, nie może przekroczyć 2,17 zł dziennie,
c) miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej, nie może przekroczyć 3,08 zł dziennie,
d) uzdrowiskowa, nie może przekroczyć 4,26 zł dziennie,
e) od posiadania psów 119,93 zł.

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........