Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Uzależnienia i przemoc - chorobą naszych czasów.

Stowarzyszenie Trzeźwościowe NOWE ŻYCIE zaprasza wszystkich na organizowaną przez siebie 15 września Konferencję pt.
 „UZALEŻNIENIA I PRZEMOC - CHOROBĄ NASZYCH CZASÓW. JAK JE LECZYĆ?” 

Konferencja organizowana w związku z jubileuszem 15 lat działalności Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Nowe Życie”

           Termin: 15 wrzesień 2012, godz. 10.00 – 15.00
           Miejsce: Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu
                                Aleja Niepodległości 7,  39-300 Mielec,  sala nr 1 
Prowadzenie konferencji: Henryk Pokrzywiński, Wirginiusz Królewicz
 – członkowie zarządu Stowarzyszenia Trzeźwościowego NOWE ŻYCIE

Gościem specjalnym będzie Piotr Nagiel   autor kilkunastu płyt, współautor wielu piosenek z których najbardziej znana, przynajmniej mi, to płomień świecy. 

Na terenie Mielca od 1997 roku działa Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Nowe Życie”.
"Nowe Życie" działa w obszarze użyteczności publicznej, a w szczególności: 
  -  ochrony i promocji zdrowia,
  -  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  -  nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  -  przeciwdziałania patologiom społecznym.
Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczeństwa znaczy dla wszystkich z terenu mieleckiego.

Prowadzi Punkt Konsultacyjny przy ul. Chopina 8, w którym udzielane są bezpłatne porady w zakresie problematyki alkoholowej, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, poradnictwa i pomocy prawnej, pomocy  psychologicznej, poradnictwa  w zakresie pomocy socjalnej, pomocy  pedagogicznej, problemów  narkomanii.

W latach 1998 - 2012 w Punkcie Konsultacyjnym przyjęto  8 766 osób, z czego blisko połowę stanowili dorośli członkowie rodzin z problemem alkoholowym.

Nowe Życie prowadzi liczne programy promujące zdrowy styl życia.
 Jest organizatorem wielu "obozów terapeutycznych".

Coroczny Turniej Strzelecki o Puchar Prezesa Stowarzyszenia oraz Bezalkoholowy Sylwester cieszy się dużym zainteresowaniem.
Organizuje wyjazdy na Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Częstochowie i Licheniu.

Więcej informacji o działalności "Stowarzyszenie Nowe Życie" można uzyskać podczas jubileuszowej konferencji oraz w Punkcie Konsultacyjnym ul.Chopina 8, Mielec tel 17 583 40 00

Konferencja poprzedzona jest Mszą Św. dziękczynną w intencji Stowarzyszenia  w kościele MBNP w Mielcu o godz. 8.30.

Piotr Nagiel współpracował z Krzysztofem Jaryczewskim (Oddział Zamknięty), której owocem był program profilaktyczny dla młodzieży pt. "Dopóki Masz Wybór" wystawiany w szkołach na terenie całego kraju. Rok później ukazała się płyta o tym samym tytule („Dopóki Masz Wybór", 2000r) na której gościnnie wystąpili: Beata Kozidrak, Halinka Młynkova, Mieczysław Szcześniak, Artur Gadowski, Andrzej Krzywy i Zbigniew Hołdys.
W 2001 roku program „Dopóki Masz Wybór" został nagrany i wyemitowany przez TVP.
Poza muzyką i koncertami Piotr wystawia programy profilaktyczne o tematyce uzależnień i przemocy w szkołach na terenie całego kraju.

 Konferencja  współfinansowana jest  ze środków  Powiatu Mieleckiego i Gminy Miejskiej Mielec

 Uczestnicy konferencji:

Przedstawiciele władz samorządowych, kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, dyrektorzy szkół i kadra pedagogiczna z terenu powiatu mieleckiego, proboszczowie i wikariusze parafii z terenu powiatu mieleckiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele sądu i policji, przedstawiciele służby zdrowia.

Wykładowcy konferencji:

mgr  Jacek Skrobot
Specjalista psychoterapii uzależnień, specjalista psychologii klinicznej, licencjonowany superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, licencjonowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, licencjonowany Superwizor psychoterapii uzależnień PARPA, kierownik ośrodka leczenia uzależnień i współuzależnienia przy Szpitalu Wojewódzkim w Tarnowie.

Leszek Piasecki 
 Dyrektor NZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień – certyfikat PARPA nr 206, absolwent Politechniki Rzeszowskiej, WSP Rzeszów studia podyplomowe  na kierunku „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja”. Wieloletni realizator programów profilaktycznych dla młodzieży i dorosłych, realizator szkoleń edukacyjnych dla różnych grup zawodowych z zakresu uzależnień i przemocy.

Dr Barbara Błaż - Kapusta
Psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień, specjalista w zakresie diagnozy i terapii dziecka wykorzystywanego seksualnie i jego rodziny, certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie

mgr Anna Skrzypek
Pedagog, specjalista terapii uzależnień, specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  Przewodnicząca Zespołu  Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Urzędzie Miasta Mielca, 

ks. mgr Zbigniew Guzy
Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości, Duszpasterz Młodzieży Zagubionej, Zagrożonej Patologiami i Specjalnej Troski

Ks. mgr Antoni Mulka
 Katechizuje w Zespole Szkół Technicznych, prezes Poradni Kryzysowej i Telefonu Zaufania „Arka", Akcja Katolicka, poczta elektroniczna w dekanacie, współpracuje z grupami trzeźwościowymi w Mielcu, organizuje i prowadzi grupę trzeźwościową w parafii, prowadzi księgę abstynencji, Kościół Domowy.

mgr Barbara Wdowiarz
- mgr administratywista, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu od początku jego istnienia, wolontariusz Poradni Specjalistycznej "Arka", przez kilka jej wiceprezes, aktualnie - radna Rady Miejskiej w Mielcu; zajmuje się problematyką osób niepełnosprawnych oraz problemami dzieci z powiatu mieleckiego, które z różnych przyczyn trafiają do pieczy zastępczej.

mgr Anna Wdowiarz
 - mgr prawa, konsultant prawnik, koordynator projektu systemowego i przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim oraz konsultant prawnik w Zespole ds. Asysty Rodzinnejw Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu; absolwentka Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, obecnie doktorantka Wydziału Prawa w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie; ukończyła Studium Umiejętności Psychologicznych; wolonatariuszka w Poradni Specjalistycznej „Arka”, szkoliła kadry pomocy społecznej województwa podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 Szczegółowy program  dostepny na stronie Stowarzyszenia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........