Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Rozdanie nagród w konkursach lotniczych

Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera w Mielcu we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną SCK w Mielcu ogłosiło z okazji Święta Lotnictwa w ramach II Spotkań Lotniczych Pokoleń kolejną edycję konkursów: "Na skrzydłach Ikara" i "Samolot w obiektywie i palecie barw".
 W obu konkursach o tematyce lotniczej wzięło udział 69 osób. Do Kon­kursu Literackiego wpłynęło 90 prac, w tym 12 pisanych prozą i 78 wierszowa­nych. Natomiast na Konkurs Fotograficzno- Plastyczny otrzymaliśmy 61 prac, w tym 18 prac plastycznych i 43 fotograficznych.
Patronat honorowy nad całością Spotkań Lotniczych Pokoleń objęli:
Prezes Zarządu PZL Mielec Sp.z o.o A. Sikorsky Company,
Prezydent Miasta Mielca,
Starosta Powiatu Mieleckiego.
Organizatorami II SLP w 2012 r. byli Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafera w Mielcu wraz Klubem Miłośników Lotnictwa, Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich, Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu, Stowarzyszenie Sieć Porozumienie Lotnicze AVIASPLOT oraz Stowarzyszenie Promocji Polskiego Lotnictwa.

Do oceny prac i wyłonienia laureatów Konkursu Literackiego zostało powo­łane jury:
  Ewa Aleksiej -przewodnicząca Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów O/Mielec
  Małgorzata Boraczyńska - wiceprzewodnicząca SNAP O/Mielec, nauczyciel polonista, doradca metodyczny języka polskiego
  Dorota Gibała - bibliotekarz MBP SCK w Mielcu
  Marek Skalski - polonista, bibliofil, publicysta, krytyk literacki
• Jolanta Strycharz - instruktor biblioteczny MBP w Mielcu, członek Zarządu TMZM, przewodnicząca jury

Jury wnikliwie przeczytało dostarczone na konkurs prace prozatorskie jak i poetyckie. Wyłoniło laureatów, biorąc pod uwagę: styl pracy, poziom arty­styczny, oryginalność pomysłu i twórczy charakter utworów.

W kategorii Młodzież przyznano:
I miejsce - Natalii Malickiej (godło Roma) z Białych Błot
II     miejsce - Maciejowi Henrykowi Modzelewskiemu (godło Jednorożec) z Białobrzegów
III   miejsce - Kindze Ćwiczak (godło Persefona) z Brzezówki wyróżnienie Łukaszowi Goskowi (godło LookAsh) z Niepołomic
W kategorii Dorośli:
I miejsce- Justynie Witkowskiej ( godło Krystyna) ze Skarżyska Kamiennej
II  miejsce - H.C.Konkolowi (godło Haber) z Berlina
III  miejsce - Janowi Hyjkowi (godło Kobra 17) z Suchego Lasu
Wyróżnienie - Agnieszce Olińskiej (godło Corium) z Bojanowa

Do Konkursu Fotograficzno - Plastycznego zostało powołane jury: Jan Drews - artysta malarz, członek Klubu Środowisk Twórczych przy TMZM w Mielcu, oraz Stowarzyszenia Twórców Kultury Plastycznej im. Jana Stanisławskiego w Mielcu Marek Dykas - artysta fotografik
Jerzy Pietrzak - emerytowany pilot doświadczalny WSK PZL Mielec
Jan Stępień - pracownik Muzeum Regionalnego w Mielcu, artysta plastyk,
członek Klubu Środowisk Twórczych przy TMZM w Mielcu,
przewodniczący jury.

Zwracając szczególną uwagę na kompozycję pracy, pomysł, efekt wizualny pracy plastycznej i fotograficznej jury wyłoniło laureatów:

W Konkursie Fotograficznym w kategorii Młodzież przyznane:
I miejsce - Bartoszowi Kaźmierskiemu (godło Mario) z Micka
II  miejsce - Grzegorzowi Wicherskiemu (godło Działcc/kn)'/ Woli Mieleckiej
III  miejsce - Bartoszowi Kaźmierskiemu (godło Mario) z Mielcu
Grzegorzowi Wicherskiemu (godło D/Jałcc/Jui) z Woli Mieleckiej

W kategorii Dorośli: 
I miejsce - Grzegorzowi Kaźmierskiemu (godło Makrela) z Mielca
II  miejsce - Marcinowi Plebanowi (godło Arado) z Radomyśla Wielkiego
III  miejsce - Łukaszowi Wicherskiemu (godło Nemo) z Woli Mieleckiej
Wyróżnienie - Jakubowi Ozimkowi ( godło Popo) z Mielca 

W Konkursie Plastycznym w kategorii Młodzież przyznano:
I miejsce - Jakubowi Załuckiemu (godło Aku) z Chorzelowa
II  miejsce - Kindze Ćwiczak (godło Koka) z Brzezówki
III   miejsce - Grzegorzowi Wicherskiemu (godło Działeczka) z Woli Mieleckiej
W kategorii Dorośli:
I miejsce - Janinie Smist (godło Halina) z Mielca
II  miejsce - Krystynie Laskowskiej (godło Lasnal) z Mielca
oraz Markowi Cichoniowi (godło Cichon) z Chorzelowa
III  miejsce - Krystynie Laskowskiej (godło Lasna II) z Mielca
wyróżnienia:
Wiesławowi Skowrońskiemu (godło Vis) z Mielca
i Grzegorzowi Kaźmierskiemu (godło Makrela) z Mielca

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wzięcie udziału w konkursach, a zwy­cięzcom i wyróżnionym autorom prac serdecznie gratulujemy. Cieszy nas fakt iż do konkursu literackiego przystąpiło wiele osób z różnych stron Polski. W ich utworach zawarte były wspomnienia opisujące życiową prawdę związaną z historią lotnictwa oraz dniem dzisiejszym. W konkursie Fotograficzno - Plastycznym oprócz fotografii, obrazów malo­wanych różnymi technikami, rysunków, po raz pierwszy pojawiły się prace wykonane haftem krzyżykowym.
W imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Wł. Szafe­ra w Mielcu władze TMZM serdecznie dziękują Panu Januszowi Chodorowskiemu, Prezy­dentowi Miasta Mielca, za ufundowanie nagród dla laureatów obu konkursów, Starostwu Powiatowemu za współfinansowanie II Spotkań Lotniczych Poko­leń - Mielec 2012, w tym też za nagrody i ten pokonkursowy folder.

Podziękowania należą się firmom i instytucjom sponsorującym II Spotkania Lotniczych Pokoleń - Mielec 2012, za ufundowanie nagród, gadżetów, banerów reklamowych, współfinansowanie cateringu, wydania folderu, zaproszeń,
dyplomów oraz za organizację wystaw i koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy".
A w szczególności dla :
  PZL Mielec Sp.z o.o A. Sikorsky Company
  ANKOL FTH Sp. z o.o,
. EADS - PZL "WARSZAWA - OKĘCIE "S.A.
  Zakładu Produkcji Maszyn i Urządzeń RSM Sp. z o.o.
  Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu
Popularyzacja lotnictwa w formie konkursów cieszy się coraz więk­szym zainteresowaniem. Tematyka lotnicza w pracach literackich i fotograficzno - plastycznych na nowo ukazuje piękno zapisane w historii lotnictwa i sercach wielu ludzi.
Niech dalej fruwają marzenia w warkocie Ikarów nad mieleckim niebem.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........