Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

To już jest koniec?

Wójt gminy Mielec wydał decyzję w której zakazuje na terenie Gminy Mielec, w miejscowości Chorzelów zgromadzenia publicznego w formie pikiety drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Dębica. Organizatorzy zgromadzenia wskazali wprost w zgłoszeniu o zgromadzeniu, iż polegać ono będzie na blokowaniu ruchu samochodowego na drodze wojewódzkiej nr 985.
Zgromadzenie publiczne, zgodnie z informacją podaną przez organizatorów miałoby odbyć się w dniu 20 września 2012 - tj. w czwartek w godzinach 6:00 -9:00. Jest to czas, w którym natężenie ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej nr 985 jest największe.
Droga wojewódzka jest głównym szlakiem komunikacyjnym w kierunku Mielec - Tarnobrzeg, wykorzystywanym do dojazdu osób do pracy, szkoły oraz dostaw towarów do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Poruszają się po niej ciężkie pojazdy, poprzez co nie ma możliwości zapewnienia im prawidłowego objazdu pikiety. Ponadto tradycyjnie czwartek jest dniem targowym co powoduje dodatkowe wzmożenie ruchu pojazdów i osób w kierunku Mielca. Zablokowanie drogi wojewódzkiej rodzi uzasadnione domniemanie, że będzie utrudniony dojazd pojazdów ratowniczych do możliwych zdarzeń, co wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo osób i mienia.

Blokada tak ważnej drogi niewątpliwie spowoduje opóźnienia w dojazdach do pracy, do szkoły jak również w transporcie towarów. Powstaną także niezaprzeczalnie straty w mieniu w postaci dodatkowego zużycia paliwa, opóźnień w rozpoczęciu pracy i nauki, jak również opóźnień dostaw.
Wójt Gminy Mielec po analizie skutków blokady uznał, że stanowić ona będzie nadmierne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób oraz dla mienia. W ocenie Wójta do takiego należy zaliczyć straty jakie z pewnością wystąpią (opóźnienia, straty paliwa), jak i inne negatywne skutki, których nie da się wykluczyć (jak np. konieczność dojazdu ratowników do pożaru, wypadku) - czytamy w uzasadnieniu.
Powyższe okoliczności wskazują na konieczność ochrony życia i zdrowia ludzkiego. W interesie społecznym jest również płynność komunikacji, stąd też niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Pismo od Wójta otrzymali:
Jerzy Głaz - Sołtys wsi Trześń,
Komenda Powiatowa Policji w Mielcu,
Podkarpacki Zarząd Dróg w Rzeszowie

Zgodnie z przepisem art. 90 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tj. Dz. U.z 2012r., Nr 46, poz. 275 z późn. zm.) kto tamuje ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu podlega karze grzywny albo karze nagany.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........