Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

VII Spotkania z Polską

Aktualna sytuacja Polski, budzi coraz większy niepokój o jej przyszłość, u wszystkich Polaków, myślących w kategoriach patriotycznych i religijnych.
Obecnie tylko nieliczni wierzą w zapewnienia przedstawicieli rządu i eurokratów oraz w ich dobre intencje.
            Nawet najwięksi dotychczas sympatycy działającego układu, zmanipulowani przez media, przecierają ze zdumienia oczy i z niepokojem spoglądają w przyszłość, widząc postępujący gwałtownie rozkład państwa polskiego i działania destrukcyjne rządzących, którzy zamiast polskich, reprezentują interesy zagranicznych ośrodków decyzyjnych i korporacji. Nareszcie zdali sobie sprawę z tego, jak dotychczas byli oszukiwani i jak bardzo została ograbiona Polska i Polacy.

           
W okresie międzywojennym, pewne lobby zadecydowało o eksterminacji polskiej inteligencji i elit, aby pozbawić ten szlachetny, honorowy i pełen godności Naród kadry przywódczej (mózgu). Plan ten został zrealizowany w czasie II Wojny rękami niemieckich i sowieckich oprawców, a dokończony w okresie stalinowskim i później. Obecnie mamy tego efekty! Dzisiaj, gdy jesteśmy na skraju przepaści należy zapytać: gdzie jesteś polska inteligencjo? Dlaczego pozwoliłaś dopuścić do takiego stanu Polski, w jakim jest obecnie?
            Przez cały czas realizowane są kolejne etapy i plany likwidacji Polski, eksterminacji Polaków i pozbawiania ich majątków i wszelakich dóbr jakie posiadają. A posiadają niemałe!

            Plany i zamiary są przerażające! Ilość Polaków ma zostać zredukowana do ok. 15 mln i mają oni być tanią siłą roboczą, na garnuszku u obcych. Niszczy się naszą kulturę, religię i inne tak bardzo dotychczas cenione wartości, za które całe pokolenia na przestrzeni wieków, przelewały krew i oddawały życie. Na to miejsce wprowadza się obcą kulturę, religię, różne sekty, nihilizm, konsumpcjonizm i libertynizm. Zawłaszcza się nasze wartości, a wprowadza nam się obcych  kontrowersyjnych bohaterów wmawiając, że są naszymi.
Prowadzona jest eksterminacja Polaków na wszystkich frontach i wszelkim możliwymi metodami. W obecnej rzeczywistości niesłychanie rzadko można usłyszeć dobrą dla nas wiadomość.

            W związku z powyższym i grożącymi nam coraz to nowymi zagrożeniami, aby uratować Polskę i Naród Polski, Polacy muszą się obudzić z letargu w jakim tkwią i czym prędzej stanąć w obronie swoich wartości.

             To właśnie w tym celu Stowarzyszenie Obrony i Rozwoju Polski razem z NTV Niezależną Telewizją, zorganizowały w ramach cyklu „Spotkania z Polską” szereg wykładów dotyczących zagrożeń dla Polski. Mają one na celu przybliżenie i unaocznienie oraz zrozumienie tych zagrożeń, po to, aby Polacy zdali sobie sprawę z powagi zagrożeń i skutków jakie one niosą.
            Chodzi o to, aby Polacy się przebudzili, zjednoczyli, zorganizowali i zabrali się do ratowania i odbudowy Polski. Nikt za nas tego nie zrobi! Sami musimy tego dokonać!

"VII Spotkania z Polską"
Tematy wykładów:
1.      Zagrożenia jakie niesie GMO i zła polityka rolna. Lokalny plan działania. Adrian Kołodziejczyk.
2.      Składowanie dwutlenku węgla, wydobywanie gazu łupkowego i elektrownie atomowe – wypływające z tego zagrożenia. Teresa Wojda.
3.      Przymusowe szczepienia, Codex Alimentarius i grożące nam, planowane pandemie. Tadeusz Chołda.
4.      Zagrożenia dla Kościoła Świętego. Niszczenie i rozkład od wewnątrz. Sławomir Zakrzewski.
5.      Pułapki ustawy reprywatyzacyjnej wg Donalda Tuska i Aleksandra Grada. Dr Zbigniew Kękuś.
6.      Zagrożenia płynące z błędnej polityki ekonomicznej, podatku katastralnego i innych.
Dr Roman Szostek.
7.      Elektrownie wiatrowe, manipulacje z tym związane, oraz wynikające z tego zagrożenia. Janusz Chwaszcz.
Po wykładach dyskusja na temat, jak się przeciwstawić zagrożeniom i jakie podjąć działania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........