Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Prawo jazdy po nowemu

Od 19 stycznia 2013 roku w życie wchodzi ustawa z 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151), która reguluje nowe przepisy dotyczące uzyskiwania uprawnień w zakresie prawa jazdy. Na mocy tej ustawy wprowadzane są nowe zasady szkolenia i egzaminowania przyszłych kierowców oraz nowe wzory druków prawa jazdy. Zmianie ulegają również wymagania dla Ośrodków Szkolenia Kierowców, na które zostanie nałożony odgórny nadzór starostw powiatowych.

Nowa procedura uzyskiwania prawa jazdy polega na tym, że osoba chcąca zdobyć uprawnienia musi udać się do Starostwa by tam utworzony został Profil Kandydata na Kierowcę („PKK”). Dzięki temu kandydat uzyskuje indywidualny numer, który należy okazać w wybranym przez siebie Ośrodku Szkolenia Kierowców. Po odbyciu szkolenia teoretycznego i praktycznego w OSK należy udać się do WORD- i tam również okazać numer „PKK” by móc przystąpić do egzaminu państwowego. Po jego zdaniu kandydat zgłasza się do Starostwa gdzie po uiszczeniu opłat zostanie mu wydany dokument prawa jazdy.

  W auli Zespołu Szkół Technicznych odbyła się prezentacja oraz omówienie nowej aplikacji „Portal OSK” przygotowana przez Starostwo Powiatowe w Mielcu we współpracy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych. Prezentacja ta miała na celu przedstawić zasadę działania powyższej aplikacji, która po wejściu w życie nowych przepisów ma służyć Ośrodkom Szkolenia Kierowców do ewidencjonowania kursantów oraz wymiany informacji związanych z nadzorem nad szkoleniem. Podczas spotkania przedstawiono również działanie podobnej aplikacji – „portal Starosty”, która przeznaczona jest dla pracowników Wydziałów Komunikacji i umożliwi nadzór starostw nad procesem szkolenia przyszłych kierowców. W spotkaniu, w którym łącznie udział wzięło 150 osób, uczestniczyli pracownicy z osiemnastu powiatów wraz z przedstawicielami podlegających im Ośrodków Szkolenia Kierowców.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........