Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Marsz w obronie TV Trwam. Zdjęcia

Krzysztof Popiołek - Tomasz Poręba - Waldemar Barnaś - Fryderyk Kapinos razem z przybyłymi do kościoła p.w. Ducha św mieszkańcami powiatu mieleckiego i okolic przeszli w Marszu w Obronie Wolnych Mediów oraz Telewizji TRWAM.
Marsz odbył się dziś 22 czerwca. Całość rozpoczęła się mszą św. o 17:00 w Kościele pw. Ducha Św. w Mielcu. Po mszy około 18:00 nastąpił przemarsz ulicami Mielca (ul. Pisarka, ul. H. Sienkiewicza, Wiadukt, Al. Niepodległości na Plac Armii Krajowej)

Około19:00 pochód dotarł na Plac AK gdzie nastąpił odczyt tekstu deklaracji sprzeciwu wobec dyskryminacji Wolnych Mediów oraz Telewizji TRWAM.

Pan
Jan Dworak
Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
My, uczestnicy Marszu w Obronie Wolnych Mediów i Telewizji Trwam zebrani w dniu 22 czerwca 2012 r. w Mielcu na Placu Armii Krajowej wyrażamy stanowczy protest w związku z decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, uniemożliwiającej emisję programu Telewizji Trwam cyfrową techniką naziemną, poprzez nie przyznanie jej miejsca na multipleksie platformy cyfrowej. Ta decyzja jest wymierzona w konstytucyjny porządek prawny Rzeczpospolitej, gwarantujący wolność wyrażania swoich poglądów oraz prawa do informacji. Konstytucja dalej mówi, że wszyscy wobec prawa są równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu społecznym. Oświadczamy, że nigdy nie pogodzimy się z tą decyzją, która ignoruje dominującą, wierzącą część społeczeństwa narodu polskiego. Nie pozwolimy, aby nas katolików zepchnięto na margines społeczny, eliminując z normalnego życia. To my, jako większość, wypracowujemy środki na funkcjonowanie państwa polskiego. Dlatego nie godzimy się na to, aby być w naszym kraju obywatelami drugiej kategorii, których dzieci urabia się przez obce prorządowe media liberalno-lewicowe, a które nie szanują chrześcijańskiej tradycji i wielowiekowej kultury narodu polskiego. Taka decyzja jak i zachowania są wymierzone w zasady państwa prawa i przeciw demokratycznemu porządkowi.
Jako naród nie będziemy poddawali się i biernie przyglądali jak systemowo, krok po kroku realizowany jest plan ograniczenia wolności słowa
i swobód obywatelskich. Dzisiaj represje dotknęły Telewizję Trwam, wcześniej było pokątne, potajemne podpisanie umowy ACTA ograniczającej dostęp do Internetu. Można przypuszczać, że następnym krokiem będzie utrudnianie funkcjonowania Radia Maryja i kolejnych niezależnych i wolnych środków masowego przekazu. Podobnie jak za czasów zniewolenia komunistycznego, pojawił się drugi obieg filmów, które nie mogą być emitowane w publicznych środkach masowego przekazu, gdyż nie są zgodne z dominującym systemem tzw. poprawności politycznej. To dzisiaj obcy mówią nam jak i co możemy publicznie mówić w naszej ojczyźnie.
Dzisiaj u władzy są siły, które nie służą rodzinie i naszemu narodowi. To jest planowe i systemowe odrywanie dzieci i młodzieży od rodziny, tradycji
i historii. Temu ma służyć objęcie obowiązkiem szkolnym dzieci od 6 roku życia, aby je od najmłodszych lat poddawać indoktrynacji wg jedynie słusznej libertyńskiej ideologii. Tym siłom przeszkadza fakt nauczania w szkołach naszej młodzieży historii Polski, która naturalnie kładzie podwaliny do wychowania patriotycznego. Podporządkowanie systemu przekazywania informacji, oświaty, wychowania, środków masowego przekazu, blokowanie dostępu do nowoczesnych technologii cyfrowego przekazu niezależnym nadawcom, ma na celu zniszczenie resztek pluralizmu, demokracji, a nasza wiara i symbole religijne mają zniknąć z przestrzeniu publicznej.
Panie Przewodniczący, niech sobie pan przyswoi art.213 Konstytucji RP, który w p. 1 mówi, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Jak to jest pytamy, że Telewizja Trwam, która od lat nadaje swój program nie otrzymała miejsca na platformie cyfrowej, a której rzekomo wg pana brakuje wystarczających środków, a miejsce znalazło się dla tych niby nadawców, którzy do dnia dzisiejszego nie są w stanie uruchomić swojego programu? Przeciwko krzywdzącej decyzji odmowy udzielenia koncesji na emitowanie programu Telewizji Trwam naziemną techniką cyfrową zaprotestowało ponad 10 tys. mieszkańców Mielca i powiatu mieleckiego, którego wyrazem były złożone podpisy i wysłane do KRRiT. Stanowczy protest podjął w stosownej uchwale Sejmik Województwa Podkarpackiego, Rada Miasta Mielca, Rada Gminy Tuszów Narodowy oraz Rada Gminy Mielec.
Nie ustaniemy w protestach i z pełną determinacją, aż do skutku będziemy żądać przyznania miejsca na multipleksie dla Telewizji Trwam oraz bronić wolności mediów i praw katolików do swobodnego wyrażania swoich poglądów.
Mielec, 22 czerwca 2012 r.
Otrzymują: Bronisław Komorowski – Prezydent RP
Ewa Kopacz – Marszałek Sejmu, Bogdan Borusewicz – Marszałek Senatu, Donald Tusk – Premier RP, Media o zasięgu ogólnokrajowym
Z upoważnienia zebranych podpisał:
Krzysztof Popiołek
Poseł na Sejm RP Galeria zdjęć

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........