Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

500 mln zł na aktywizację bezrobotnych

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się 18 lipca 2012 r. z Ministrem Finansów Janem Vincent–Rostowskim. Tematem rozmowy był złożony przez resort pracy wniosek o zwiększenie w bieżącym roku wydatków Funduszu Pracy o 500 mln zł. Środki mają posłużyć finansowaniu zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.  
 

Minister Finansów wyraził zgodę na przekazanie wnioskowanej kwoty i przeznaczenie jej na działania aktywizacyjne urzędów pracy. 500 mln zł trafi do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia, na finansowanie aktywizacji grup bezrobotnych, które wymagają priorytetowego wsparcia.
 
Jednocześnie uzgodniono, że w MPiPS zostaną zintensyfikowane prace nad nowelizacją odpowiednich rozporządzeń, umożliwiających od 2013 r. zwiększenie wydatków środków europejskich na aktywizację zawodową bezrobotnych.
 
- To są pieniądze bardzo potrzebne na rynku pracy – powiedział Minister Władysław Kosiniak-Kamysz. - Jest to też odpowiedź na niezadawalający spadek bezrobocia w czerwcu. Dzięki tym środkom uda nam się zaktywizować ok. 80 tys. bezrobotnych. Działania skierujemy do grup najbardziej potrzebujących pomocy: tracących pracę przy zwolnieniach grupowych i do szukających pracy młodych.
 
- Dynamika rynku pracy słabnie, cel założony w budżecie, czyli stopa bezrobocia w wysokości 12,3 proc. wydaje się być wątpliwy do osiągnięcia – dodał Wiceminister Męcina. – Jednak m.in. dzięki tym dodatkowym pieniądzom liczymy, że uda się na koniec roku nie przekroczyć 13-procentowej stopy bezrobocia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........