Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

W związku z działaniami mającymi na celu uznanie województwa podkarpackiego za region wolny od wirusa choroby Aujeszkyego u świń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mielcu informuje , że konieczne w tym względzie jest uzyskanie przez wszystkie stada świń w powiecie mieleckim statusu stad urzędowo wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego. Przed nadaniem w/w statusu, stada świń muszą uzyskać status wolny od wirusa choroby Aujeszkyego lub wolny od wirusa choroby Aujeszkyego - szczepiony – nadany zgodnie z programem zwalczania choroby Aujeszkyego.

Gospodarstwa objęte programem zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na terenie powiatu mieleckiego w znacznej większości uzyskały już status wolny od wirusa choroby Aujeszkuego, ale dotyczy to jedynie stad, które funkcjonowały w bazie danych ARiMR w latach 2008-2009 i regularnie, co 6 miesięcy udostępniały zwierzęta do badań urzędowym lekarzom weterynarii tj. trzykrotnym badaniom w przypadku stad o pełnym cyklu produkcyjnym i dwukrotnym w przypadku tuczarni. Część stad pozbyła się zwierząt jeszcze w trakcie badań uwalniających co skutkowało tym, że gospodarstwa te nie uzyskały decyzji o statusie stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego.

Wobec powyższego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mielcu przypomina, że odtworzone stada lub nowo utworzone stada świń po wejściu w życie rozporządzenia z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń ( Dz. U. 2008 Nr 64, poz. 397, z późn. zm. ), które nie zostały objęte programem i nie  uzyskały statusu stada zgodnie z wymogami zwartymi w w/w rozporządzeniu powinny zgłosić powyższy fakt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Mielcu celem uzyskania statusu stada świń. W myśl pkt 3.2 załącznika do w/w rozporządzenia w przypadku odtworzenia stada lub utworzenia nowego stada, powiatowy lekarz weterynarii nadaje stadu, w drodze decyzji status jaki posiadało stado z którego pochodzą zwierzęta nowo wprowadzone w dniu ich przemieszczenia z tego stada. Ponadto przypominam, że świnie wprowadzane do stad, punktów kopulacyjnych i punktów skupu oraz na targi, pokazy, wystawy i konkursy zaopatruje się w świadectwo zdrowia.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
Roman Tomas

« wstecz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........