Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Łaska przydenta dla Kołacza

Czas mija, czerwiec 2012 roku to już historia a dyrektor Kołacz nadal na stołku.

Ustawa o działalności leczniczej (art. 46. pkt. 2) mówi, że „kierownikiem podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą może być osoba, która (...) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie", a na dyrektorze Kołaczu ciąży wyrok, po tym jak we wrześniu ub. roku wjechał w autobus mając 3 promile alkoholu we krwi. Sąd skazał go na 3 tysiące zł grzywny, dwuletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i pokrycie kosztów sądowych w wysokości 500 zł. Tym samym w świetle przepisów ustawy nie może być dyrektorem szpitala. Pan Dyrektor nie ma za grosz Honoru, miał ponad 3 promile, uderzył w autobus 2 osoby były lekko ranne. Nie ma za grosz honoru, powinien dawno już ustąpić.

Starosta Andrzej Chrabąszcz uważa, że przepisy są nieprecyzyjne i można je dowolnie interpretować i ceniąc menadżerskie zdolności dyrektora, nie odwołał go ze stanowiska. "W kontekście prawomocnego wyroku skazującego Pana Leszka Kołacza za czyn z art. 178a §1 Kodeksu Karnego, Zarząd Powiatu Mieleckiego podjął wiążące decyzje mające na celu zapewnienie płynnego funkcjonowania szpitala, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu i dostosowaniu zgodności funkcjonowania szpitala do obowiązujących od 1 lipca 2011 roku, przepisów ustawy o działalności leczniczej.

Mając na uwadze wagę problemu i poczucie odpowiedzialności za dalszy rozwój szpitala, zarządzanego przez pana Leszka Kołacza, przy zaawansowaniu prac związanych z dokończeniem budowy szpitalnego lądowiska dla śmigłowców, przygotowania i zrealizowania kontraktowania usług medycznych szpitala, które determinować będzie funkcjonowanie szpitala przez kolejne 3 lata, przy planach uruchomienia pododdziału chirurgii naczyniowej, Zarząd Powiatu szczególnie mocno wyważyć musiał swoją decyzję w powyższej sprawie. Z tych względów przy podejmowaniu decyzji Zarząd Powiatu podparł się różnymi opiniami niezależnych od siebie prawników.

Ostatecznie Zarząd Powiatu Mieleckiego postanowił przyjąć harmonogram działań w sprawie dostosowania funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Mielcu do zapisów artykułu 46 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej dotyczących zatrudnienia dyrektora, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości i stabilności zarządzania tą, tak ważną dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu, placówką."
Władze starostwa przyznały nawet nagrodę dyrektorowi Kołaczowi
- Z całą odpowiedzialnością stwierdzam, że pan dyrektor na tą nagrodę zasłużył. Jestem w stanie to zdanie uzasadnić i obronić - mówił Starosta Andrzej Chrabąszcz.

Los dyrektora mieleckiego szpitala zależy od decyzji prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Dyrektor prosi prezydenta o ułaskawienie. Prośbę swoją Leszek Kołacz wysłał do prezydenta w marcu tego roku. Do dziś nie znamy decyzji. Czekamy.

A, zapomniłbym:
 kolega jechał rowerem, ścieżką rowerową, był "wczorajszy". Miał w "porównaniu" niewiele, tylko 0,7 promila. Chociaż jechał rowerem i nie spowodował wypadku, zabrano mu na kilka lat prawo jazdy. Ponieważ nie miał prawa jazdy nie mógł jedździć samochodem więc musiał zawieśiić działalność. Nikt się nad nim nie ulitował...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........