Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Przedszkola w wakacje nie mogą być droższe

Według doniesień prasowych (Gazeta Stołeczna, Super Express 10 lipca 2012 r.) rodzice dzieci z przedszkola w Józefowie koło Warszawy zostali powiadomieni o wprowadzeniu przez gminę opłaty za pobyt dzieci w lipcu i sierpniu. Minister Krystyna Szumilas poleciła mazowieckiemu kuratorowi oświaty przeprowadzenie kontroli w przedszkolu.
Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że niezgodne z prawem jest pobieranie opłat od rodziców za zajęcia prowadzone w wakacje, w ustawowo zagwarantowanym czasie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (co najmniej 5 godzin). Takie praktyki naruszają przepisy ustawy o systemie oświaty również wówczas, jeżeli placówka przyjmuje dzieci w lipcu i sierpniu jako tak zwane przedszkole dyżurne.
MEN przypomina, że przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, to jest od 1 września do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego. Przedszkole jest zatem placówką nieferyjną, do której uczęszcza się przez cały wymieniony okres, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący (np. radę gminy, gdy przedszkole prowadzi gmina), na wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola/rady pedagogicznej.
Należy podkreślić, że przedszkole publiczne zapewnia m.in. bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, który nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.
W przypadku pobierania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne (w tym również w okresie wakacji szkolnych)  podstawę prawną do ustalenia ich wysokości stanowi art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm). Przepis ten gwarantuje, że od rodziców można pobierać opłaty wyłącznie za wyżywienie oraz świadczenia udzielane w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, który przekracza wymiar bezpłatnych zajęć ustalonych przez organ prowadzący (nie krótszy niż 5 godzin dziennie). Dotyczy to zarówno zajęć dydaktycznych, jak i opiekuńczo-wychowawczych.
Innymi słowy, niedopuszczalne jest naliczanie i pobieranie od rodziców opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, w tym za nauczanie, wychowanie i opiekę, sprawowane przez minimum pięć godzin dziennie.

Przedszkola w wakacje powinny być bezpłatne! 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........