Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Prohibicja na czas imprez

Rada gminy nie może wprowadzić prohibicji na terenie całej miejscowości – stwierdził wojewoda świętokrzyski w rozstrzygnięciu nadzorczym.

Taki zakaz chcieli wprowadzić radni gmin - Włostowej i Lipnika na czas gminnych dożynek i biesiady plenerowej.

Wprowadzenie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych na terenie danej miejscowości na czas trwania imprezy wykracza poza ustawową przesłankę „szczególnego charakteru danego miejsca, obiektu lub obszaru”, uzasadniającą podjęcie takiego działania.

Miejsca publiczne, w których obowiązuje zakaz sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu wymienione zostały już w art. 14 ust. 1 – 5 ustawy o wychowaniu czystości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Delegację dla rady, na podstawie której może ona wprowadzić analogiczny zakaz także w innych nie wymienionych miejscach ze względu na charakter obiektu, miejsca lub obszaru zawiera dopiero art. 14 ust. 6 tej ustawy.
Rada gminy, do której należy ocena, gdzie i na jaki okres wprowadzić zakaz sprzedaży napojów alkoholowych, nie ma pełnej dowolności w wyborze tych miejsc.

Natomiast kompetencje do wprowadzenia całkowitej lub częściowej prohibicji na czas określony na obszarze całego kraju albo jego części ma Rada Ministrów (art. 19 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).


To tak dla informacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........