Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Lodołamacze 2012

24 września 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy Tuszów Narodowy odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnienia w konkursie Lodołamacze 2012. Wyróżnienie otrzymał Urząd Gminy Tuszów Narodowy, który zatrudnia i wspiera osoby niepełnosprawne.

W uroczystości wzięli udział Adam Hadław dyrektor POPON w Rzeszowie, Władysław Ortyl Senator RP, Andrzej Głaz wójt Gminy, Renata Paterak sekretarz Gminy, Tomasz Flis dyrektor GZAZ w Maliniu oraz Joanna Rębisz dyrektor biura senatorskiego.


Nominat podkarpacko-lubelskiego etapu Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie otrzymał wyróżnienie w kategorii Lodołamacz Specjalny. Senator Władysław Ortyl wręczył i pogratulował Wójtowi wrażliwości społecznej i podkreślił, jak ważna jest integracja z osobami niepełnosprawnymi na rynku pracy.

- Mam świadomość, że najcenniejszą nagrodą dla Gminy jest uśmiech i zadowolenie jej mieszkańców ale należy pamiętać, że za szyldem Urzędu stoją ludzie zaangażowani w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworzenie nowych i coraz lepszej jakości miejsc pracy oraz dostrzegający sens i konieczność aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Wiem także, że główną ideą nagród "Lodołamacze" jest ukazywanie pozytywnych wzorców, a takim wzorcem jest z pewnością  Urząd Gminy Tuszów Narodowy: od wielu lat przełamujący lody na wciąż nieprzetartym szlaku pomocy niepełnosprawnym. To dowód nie tylko troski o potrzeby wszystkich grup społecznych, ale również dojrzałej polityki w stosunku do osób niepełnosprawnych – powiedział senator.

Adam Hadław dyrektor POPON w Rzeszowie podkreślił, że Gmina od wielu lat buduje swój pozytywny wizerunek, mając na uwadze rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych. Tym bardziej jej działalność zasługuje na uznanie, gdyż przełamuje stereotypy, promuje aktywność osób niepełnosprawnych oraz stwarza jednocześnie osobom niepełnosprawnym równe szanse podjęcia pracy. Stanowi bezsprzeczny wzór służby publicznej godny naśladowania.

Konkurs „Lodołamacze” organizowany jest od 2006 r. przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Celem inicjatywy jest wyróżnienia firm, instytucji i osób prywatnych angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych i wspierających ich na rynku pracy. Wyróżnienia w konkursie to nagroda dla tych, którzy prowadząc przyjazną politykę personalną są symbolem etyki w biznesie i otwarcia na potrzeby niepełnosprawnych pracowników.

fot: ortyl.senat.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........