Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Nowe szkolenie w PUP Mielec

Od dnia 01.10.2012r. do dnia 19.10.2012r. planowana jest realizacja kolejnej edycji szkolenia w Klubie Pracy z zakresu nabywania umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Szkolenie kierowane jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu mających problemy ze znalezieniem zatrudnienia oraz napotykających na kłopoty w kontaktach z pracodawcami.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:15 i są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń oraz warsztatów. Zajęcia prowadzone są w sali Klubu Pracy (II piętro, pokój 24) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu.

Osobom bezrobotnym skierowanym na szkolenie przysługuje stypendium szkoleniowe. Wysokość stypendium szkoleniowego wynosi miesięcznie 120% zasiłku podstawowego pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin w miesiącu. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku podstawowego.

Dodatkowe informacje oraz zapisy kandydatów na szkolenie w Dziale Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu ul. Chopina 16a, II piętro pokój 21 telefon 17-788-00-59.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........