Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim

20 września w Starostwie Powiatowym w Mielcu odbyła się konferencja promocyjna projektu systemowego pn. „Program aktywizacji społecznej w powiecie mieleckim”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2.  Na konferencję zaproszeni zostali radni powiatowi i miejscy, dyrektorzy, przedstawiciele instytucji pomocowych oraz stowarzyszeń.

Prowadząca spotkanie Barbara Wdowiarz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu przedstawiła m.in. obszary działań podejmowanych w ramach projektu.
W zakresie aktywizacji zdrowotnej beneficjenci ostateczni projektu korzystają z wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, indywidualnej terapii psychologicznej, zajęć rehabilitacji ruchowej w wodzie na basenie, zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo. W obrębie aktywizacji społecznej osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w grupie samopomocy oraz treningu kompetencji i umiejętności społecznych.

W ramach instrumentów aktywizacji edukacyjnej odbywają się kursy zawodowe, natomiast w ramach instrumentów aktywizacji zawodowej realizowane są indywidualne spotkania z doradcą zawodowym. Głos zabrali także tegoroczni beneficjenci ostateczni, którzy opowiedzieli o swoim udziale w projekcie, swych odczuciach, a także efektach działań podejmowanych podczas realizacji projektu. Podczas konferencji można było również podziwiać prace wykonane przez beneficjentów ostatecznych – uczestników kursów ,,Bukieciarstwa” oraz ,,Florystyczno-cateringowego”.

informacja: PCPR Mielec

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........