Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Wzmożone kontrole pieszych i rowerzystów

W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym pieszych i rowerzystów funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej na ulicach Mielca przeprowadzili wzmożone działania kontrolne, w trakcie których reagowali na naruszane przepisy ruchu drogowego przez pieszych i rowerzystów. Jak pokazują ostatnie wydarzenia, niektórzy z nich rażąco naruszają obowiązujące przepisy. Wynika to najczęściej z lekceważenia bezpieczeństwa, ale również ze słabej znajomości przepisów w szczególności przez rowerzystów.
          Wśród najczęściej popełnianych przez pieszych wykroczeń, znalazło się
przechodzenie przez jezdnie w miejscu niedozwolonym oraz niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej - informuje Policja. Wykroczenia najczęściej popełniane przez rowerzystów to jazda wzdłuż przejścia dla pieszych oraz niekorzystanie ze ścieżek rowerowych. Wśród rowerzystów,  za popełnione wykroczenia pouczono dziesięciu kierujących. Cztery osoby ukarano mandatem karnym. Wśród pieszych dziewięć osób otrzymało mandat karny, a pięć pouczono za popełnione wykroczenia.

Poniżej przytaczamy kilka przepisów i komentarzy, które mogą poprawić stan wiedzy pieszych i rowerzystów:


•    Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Rowerzyści poruszając się po drodze po zmroku bezwzględnie muszą pamiętać o prawidłowym i sprawnym oświetleniu roweru. Natomiast zarówno piesi i rowerzyści korzystając z dróg po zmroku, zwłaszcza jeżeli są to drogi nieoświetlone, powinni używać elementów odblaskowych, które poprawiają ich widoczność.
•    Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy: opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem; szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów; warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), jednakże kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
•    Rower powinien być wyposażony:  z przodu – w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej; z tyłu – w jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające; co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec; w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku (wyposażenie roweru nie jest uzależnione od tego czy jest używany w dzień czy w nocy)
•    Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe
•     Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.
•    W świetle powyższego należy uznać, że pieszy - poza przypadkami opisanymi powyżej-  przebywający na części drogi dla rowerzystów popełnia wykroczenie, co jednak wcale nie zwalnia rowerzysty z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności i ustępowania mu miejsca w celu uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa.


fot: Policja

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........