Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

„Staż kluczem do zatrudnienia”

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu rozpoczyna realizację projektu  „Staż kluczem do zatrudnienia” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu złożonym na konkurs nr 17/POKL/6.1.1/2012 oraz umową o dofinansowanie nr UDA-POKL.06.01-18-011/12-00.


Termin realizacji projektu: 2012/ 2013 r.
Nabór wniosków o zorganizowanie stażu ogłoszony zostanie w listopadzie 2012r.

Wartość projektu:  2 282 978,25 zł.

Cel projektu:
Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienie 331osób bezrobotnych  zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu.

Uczestnicy projektu:
Grupę docelową projektu stanowić będzie 331 osób, w tym 178 kobiet zamieszkałych na terenie powiatu mieleckiego ( w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu jako bezrobotne w tym:
- wieku 18-24 lata- 256 osób, w tym min.148 kobiet,
- powyżej 50 roku życia-co najmniej  57 osób, w tym min. 22 kobiety,
- niepełnosprawne-co najmniej 18 osób), w tym min. 8 kobiet, 
ponadto osoby te nie mogły być uczestnikami projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 POKL na terenie PUP Mielec, innych województw/powiatów Polski.

Realizowane działania:
- pośrednictwo pracy,
- staż.

Wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu oraz Regulamin rekrutacji będą zamieszczone na stronie www.pup.mielec.pl oraz na tablicy ogłoszeń w PUP po 15.10.2012r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........