Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Pierwszy Program Usamodzielniania

W dniach od 06.07.2012 roku (piątek) do 09.07.2012 roku (poniedziałek) na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy PSOUU Koło w Mielcu przy ul. Wojsławskiej 278 odbył się pierwszy Program Usamodzielniania w formie pobytu weekendowego z udziałem osób niepełnosprawnych wspieranych przez trenerów samodzielności. Rodzina uczestników Programu Usamodzielniania sprawiła niepełnosprawnym członkom swojej rodziny miłą niespodziankę, odwiedzając ich w niedzielne popołudnie. Spotkanie było okazją do wymiany informacji pomiędzy rodzicami a terapeutami na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych, przebiegu Programu oraz udzielenia instruktażu dot. możliwości, sposobów aktywizacji i usamodzielniania niepełnosprawnych członków ich rodziny.
Uczestnicy Programu na miarę własnych możliwości wykonywali codzienne czynności życiowe oraz uczestniczyli w integracji społecznej.
Osoby niepełnosprawne brały udział w następujących treningach:
- higieny osobistej i wyglądu (dbałość o wygląd zewnętrzny, utrzymanie higieny osobistej)
- porządkowym (sprzątanie kuchni, sali, łazienki, toalety)
- kulinarnym (udział w przygotowaniu prostych posiłków, nakrywanie do stołu, posługiwanie się sztućcami, właściwe zachowania się przy stole, itp.)
- obsługi sprzętu AGD i RTV (obsługa urządzeń kuchennych i telewizora, oglądanie TV)
- umiejętności społecznych i interpersonalnych (rozwijanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych, przestrzegania norm społecznych)
- umiejętności spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań (pielęgnacja kwiatów w ogrodzie, wyjście na spacer, prace stolarskie)
Trenerzy samodzielności zorganizowali dla uczestników Programu dodatkowe atrakcje, takie jak: zajęcia sportowo – rehabilitacyjne, wizytę w zaprzyjaźnionym gospodarstwie domowym (gdzie osoby niepełnosprawne miały okazję kontaktu z przyrodą i zwierzętami, takimi jak pies, kot czy króliki) oraz wspólne ognisko.

W ramach realizacji Programu jego uczestnicy mieli zapewnione 3 noclegi na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy PSOUU Koło w Mielcu oraz odpowiednią ilość posiłków.
Program Usamodzielniania realizowany jest w ramach zadania publicznego pt. „Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez wspieranie programów i inicjatyw z zakresu poprawy warunków socjalno – bytowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie programu usamodzielnienia osób niepełnosprawnych intelektualnie lub/i z doświadczeniem choroby psychicznej”, współfinansowanego ze środków otrzymanych od Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.
Więcej informacji o Programie znajduje się na stronie internetowej http://www.psouu.mielec.pl w zakładce Realizowane Programy pod hasłem Program usamodzielniania.


fot: PSOUU

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........