Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Podpisano porozumienie w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii Kościoła Zielonoświątkowego

Minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas oraz Dyrektor Biura Kościoła Zielonoświątkowego Prezbiter Piotr Nowak podpisali dziś (12 lipca) porozumienie w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii Kościoła Zielonoświątkowego. Przy podpisaniu dokumentu obecna była również dr Elżbieta Bednarz, Dyrektor Służby Katechetycznej Kościoła Zielonoświątkowego. Porozumienie zostało podpisane m.in. na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.

W porozumieniu, które powstało z inicjatywy Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej podano definicje przygotowania pedagogicznego i kursu katechetycznego oraz określono:
  • kwalifikacje nauczycieli religii wyznania zielonoświątkowego w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących i technikach uzupełniających,
  • kwalifikacje nauczycieli religii wyznania zielonoświątkowego do pracy w przedszkolach i szkołach specjalnych.
Ustalono również warunki skierowania nauczyciela religii wyznania zielonoświątkowego do pracy w przedszkolach i szkołach przez właściwe władze kościoła. Ponadto stworzono przepis przejściowy dotyczący obecnie zatrudnionych nauczycieli religii wyznania zielonoświątkowego, którzy w okresie trzech lat muszą uzupełnić wymagane przepisami kwalifikacje. Porozumienie weszło w życie z dniem podpisania.
Możliwość organizowania nauki religii w szkołach publicznych obejmuje kościoły mające w Rzeczypospolitej Polskiej osobowość prawną. Organizację religii w publicznych przedszkolach i szkołach reguluje kompleksowo rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (opracowane w porozumieniu z władzami tych kościołów i związków wyznaniowych, które organizują nauczanie religii w ramach systemu oświaty).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........