Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Ku partnerstwie czterech miast

W środę (8 sierpnia br.) w Pałacyku Oborskich odbyło się spotkanie przedstawicieli Dąbrowy Tarnowskiej, Dębicy, Mielca oraz Tarnowa w sprawie partnerstwa w celu rozwoju potencjalnego obszaru funkcjonalnego wyznaczonego przez te cztery miasta.

Projekt „Partnerstwo na rzecz rozwoju potencjalnego obszaru funkcjonalnego wyznaczone przez cztery miasta, tj.: Dąbrowę Tarnowską, Dębicę, Mielec i Tarnów" został zainicjowany podpisaniem listu intencyjnego 18 czerwca br. w Tarnowie, gdzie spotkali się przedstawiciele samorządów z Małopolski i Podkarpacia, środowisk akademickich i biznesu aby dyskutować nad perspektywami zacieśnienia współpracy na wyznaczonym obszarze. Jak zauważył wicemarszałek Małopolski Roman Ciepiela potrzebne jest odchodzenie od myślenia w kategoriach lokalnych na rzecz obszarów funkcjonalnych celem kompleksowego rozwiązania problemów takich jak m.in.: słabe parametry połączeń komunikacyjnych, niewykorzystany potencjał lotniska w Mielcu, czy też brak docelowego i nowoczesnego rozwiązania problemu zagospodarowania odpadów. Jak podkreślano coraz poważniejsze wyzwania w postaci zmian społecznych, gospodarczych i energetycznych wymuszają wspólne tworzenie sprzyjających warunków dla tworzenia się nowych miejsc pracy oraz rozwój szkolnictwa akademickiego i zawodowego w oparciu o potrzeby stref przemysłowych z Małopolski i Podkarpacia podaje UM Mielec Projekt, którego liderem jest Mielec, jest jednym z 39 zgłoszonych do udziału w projekcie organizowanym przez Związek Miast Polskich pn.: „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego" w ramach Programu Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego" współfinansowanego ze środków MF EOG 2009-2014.
Podczas spotkania w Mielcu dyrektor Biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski oraz doradca z ramienia Związku Powiatów Polskich Barbara Łączna przedstawili cele, założenia oraz ramy czasowe projektu. Prezydent Miasta Mielca Janusz Chodorowski zaprezentował potencjalne wspólne przedsięwzięcia, w tym:
  • poprawa mobilności komunikacyjnej związanej z układem drogowym,
  • wykorzystanie możliwości, potencjału i rozwoju transportu lotniczego,
  • efektywne wykorzystanie zasobów, w szczególności wdrożenie kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów.
Spotkanie, w którym uczestniczyli m.in Skarbnik Miasta Tarnowa Sławomir Kolasiński, Sekretarz Miasta Dębicy Zdzisław Pupa oraz Sekretarz Gminy Dąbrowa Tarnowska Stanisław Ryczek, zakończyło się prezentacją modernizacji MKS Sp. z o.o. oraz zapoznaniem z obszarem lotniska i SSE EURO-PARK MIELEC.

fot: mielec.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........