Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Kolejne uławienia w Urzedzie Skarbowym

Kolejne ułatwienia w przesyłaniu deklaracji przez Internet
Następne elektroniczne deklaracje będzie można składać przez Internet bez konieczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Do chwili obecnej z tej możliwości mogli korzystać tylko podatnicy składający deklaracje PIT. Od 1 października 2012 r. Ministerstwo Finansów rozszerza tę możliwość o kolejne cztery deklaracje
z zakresu podatku VAT i od czynności cywilnoprawnych.

   Dzięki zmianie osoby fizyczne będą mogły składać w formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu następujące deklaracje:


VAT-7, VAT-7K, VAT-7D – za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu
31 grudnia 2010 r. – w przypadku osób fizycznych będących podatnikami
podatku VAT,

PCC-3 ( bez załącznika 3a ) – dotyczące czynności cywilnoprawnych dokonywanych po dniu 31 grudnia 2011r.
 
Chociaż składanie deklaracji papierowych wciąż pozostaje najpopularniejszym sposobem rozliczania się podatników, Polacy coraz chętniej rozliczają się przez Internet. Dzięki nowym ułatwieniom system będzie dostępny dla większej liczby podatników, co przyczyni się do dalszego upowszechniania elektronicznego kanału składania deklaracji.

System e-Deklaracje jest bezpieczny i całkowicie darmowy, a złożona deklaracja zostanie przesłana bezpośrednio do urzędu skarbowego. Pamiętać jednak należy, że gwarancję bezpieczeństwa dają tylko te formularze, które zostały pobrane ze strony www.e-deklaracje.gov.pl.

Zmiany zostaną wprowadzone w ramach projektu e-Deklaracje 2 finansowanego ze środków Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
* * *
Do wysłania powyższych deklaracji podatkowych musisz posiadać dostęp do Internetu oraz
przygotować dane takie jak:
  • PESEL,
  • NIP (jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą albo jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne albo zdrowotne za zatrudnionego pracownika),
  • imie i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszym niż rok, w którym składane są deklaracje, które zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........