Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Oświadczenie Klubu Inteligencji Katolickiej w Mielcu


Klub Inteligencji Katolickiej w Mielcu wyraża stanowczy sprzeciw wobec planów przyjęcia przez władze Rzeczypospolitej Polskiej Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konwencja ta stanowi wyraz skrajnie lewackiej ideologii, uderzającej w same moralno-cywilizacyjne fundamenty społeczeństwa oraz w, tworzące podstawy tkanki społecznej, rodziny.

Dokument ten, będący przejawem skrajnej degeneracji intelektualno-moralnej współczesnej
antycywilizacji, jako źródła zła społecznego uznaje religię i kulturę. W celu podjęcia walki z etycznym i kulturowym dziedzictwem europejskiej cywilizacji Konwencja zobowiązuje państwa do rozwinięcia szerokiej  propagandy i szkolnej indoktrynacji w duchu walki z tradycyjnymi wartościami. Lewackie szaleństwo osiąga w Konwencji ekstremistyczną postać w stwierdzeniach, w których neguje się istnienie płci w wymiarze biologicznym, nazywając płeć człowieka „społecznie skonstruowaną rolą”. Lewacka indoktrynacja w szkołach objąć ma zaś, według autorów dokumentu, promocję homoseksualizmu i transseksualizmu.

Członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej w Mielcu uważają, iż żaden katolik nie może pozostać obojętnym wobec prób narzucenia Polsce kolejnych wynaturzonych lewackich ideologii, których celem jest niszczenie osiągnięć europejskiej cywilizacji oraz destrukcja wszelkich norm moralnych. Milczenie w tej kwestii byłoby sprzeczne z podstawowymi nakazami sumienia. Dlatego też Klub uznaje za konieczne podjęcie wszelkich możliwych działań, w celu przeciwstawienia się obłędnym i antyspołecznym doktrynom.

Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Mielcu :
 Andrzej Skowron
 Władysław Bieniek
 Tadeusz Matuszkiewicz
 Marian Strycharz
 Grzegorz Lubieniecki
 Leszek Midura
 Wojciech Chajec

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........