Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Dodatkowa szansa na miejsca pracy


Urzędy pracy na Podkarpaciu otrzymają w najbliższych dniach blisko 35 milionów złotych. Pozwoli to na częściowe zaspokojenie potrzeb bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji  oraz pracodawców tworzących miejsca pracy.
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako instytucja koordynująca potrzeby samorządów w zakresie wsparcia, w tym finansowania polityki zatrudnieniowej, informuje o uruchomieniu w sierpniu dodatkowej kwoty środków Funduszu Pracy. Pieniądze pochodzą z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej (500 milionów zł. w skali kraju).
Mają być przeznaczone na finansowanie programów wsparcia dla bezrobotnych do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia. Pomocą objęci zostaną bezrobotni zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy, będący w szczególnej sytuacji, w tym długotrwale bezrobotni spełniający wymagania programu aktywizującego.
W pierwszej kolejności pomoc kierowana będzie do tych PUP-ów w których poziom bezrobocia jest najwyższy i w których najbardziej niezbędne są dodatkowe środki na działania aktywizacyjne. Powiaty wstępnie zgłosiły zapotrzebowanie na finansowanie form wsparcia bezrobotnych. Przykładowo: powiat rzeszowski otrzyma 3,7 mln zł, powiat przemyski 2,5 mln zł.  jarosławski 2,3 mln zł. krośnieński 1,9 mln.
Jakie formy i instrumenty wsparcia (staże, prace interwencyjne, szkolenia, środki na utworzenie własnej firmy, koszty wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy przez pracodawców) będą uruchomione, zadecydują, po dokonaniu szczegółowej analizy potrzeb pracodawców i bezrobotnych, starostowie oraz działający w ich imieniu dyrektorzy PUP.
Obecnie na Podkarpaciu w urzędach pracy zarejestrowanych jest ponad 139 tyś osób pozostających bez zatrudnienia. W 2012 roku na łagodzenie skutków bezrobocia urzędy pracy otrzymały ponad 159 milionów zł. Jak mówi dyrektor WUP Konrad Fijołek, dodatkowe środki to niewątpliwie dobra wiadomość dla pozostających bez pracy. Na pewno ułatwią im start lub powrót na rynek pracy, pracodawcom  pozwolą  na produktywne zatrudnienie nowych pracowników.
Według obliczeń Ministerstwa, otrzymana kwota dodatkowych środków z Funduszu Pracy pozwoli na aktywizację do końca 2012r. blisko 5600 osób. Młodzi bezrobotni zyskają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, osoby długotrwale bez pracy otrzymają szanse powrotu do zatrudnienia lub zdobycia dodatkowych kwalifikacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........