Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Informacje o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu w I półroczu 2012 roku

Najistotniejsze informacje o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu w I półroczu 2012 roku. Wg. danych na dzień 30 czerwca br. w ewidencji PUP pozostawało 8 213 bezrobotnych oraz 149 osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy.
W analogicznym okresie ubiegłego roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 8 263 osoby, tak więc w stosunku rocznym uległa zmniejszeniu o 50 osób. W ogólnej liczbie bezrobotnych 12,1% posiada prawo do zasiłku (998 osób). Stopa bezrobocia w czerwcu wynosiła dla Polski 12,4%, dla województwa podkarpackiego 15,0%  a dla powiatu mieleckiego 13,4%. 


Ze stopą bezrobocia wynoszącą 13,4%, powiat mielecki,  wraz z powiatem rzeszowskim, plasuje się na trzecim miejscu spośród wszystkich powiatów województwa podkarpackiego, za powiatem sanockim ze stopą bezrobocia wynoszącą 11,7 % i powiatem dębickim ze stopą bezrobocia wynoszącą 12,2%. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiecie brzozowskim – 22,3%.

W okresie pierwszego półrocza zarejestrowało się 4 230 bezrobotnych. Większość  z nich rejestrowała się  po raz kolejny  (3 322 osoby). 

Z ewidencji bezrobotnych wyrejestrowano 5 395 osób, z czego:
- 2 701 z powodu podjęcia pracy, w tym 334 osoby w ramach form pracy subsydiowanej,
- 44 osoby z powodu rozpoczęcia szkolenia zawodowego,
- 567 osób z powodu rozpoczęcia stażu,
- 80 osób z powodu rozpoczęcia prac społecznie użytecznych,
- 1 056 osób  z powodu  nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy,
- 947 osób z innych powodów.

Powyższe dane wskazują, że nadal utrzymuje się wysoka liczba bezrobotnych w przedziałach wiekowych 18 – 24 lat i 25 – 34 lat. Stanowiły one odpowiednio 26,6% i 28,0%, tj. łącznie 54,6%  ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca br.

Bezrobotne kobiety stanowiły 53,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (4 401 osób) i w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku ich udział zmniejszył się o 2,3%.

Pod względem wieku najliczniejsze grupy kobiet to osoby w przedziale wiekowym 18-24 lat  oraz 25 – 34 lat,  stanowiące odpowiednio 28,2% i 30,6% ogółu zarejestrowanych w tych przedziałach wiekowych kobiet (łącznie 58,8% ogółu).

Najmniej liczna jest grupa w przedziale wiekowym  55 – 59 lat – 5,2% z ogółu zarejestrowanych kobiet. W okresie półrocza br. pośrednicy pracy pozyskali 2 044 oferty pracy i stażu, w tym: prace interwencyjne - 181, dotacja na utworzenie dodatkowych miejsc pracy – 114 (w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON), staż - 667, prac społecznie użytecznych – 80 oraz 1 002 ofert pracy niesubsydiowanej (w tym 119 dla osób niepełnosprawnych) informuje Aneta Lenart z PUP Mielec

Najczęściej praca oferowana była w zawodach: sprzedawca (125 ofert), technik prac biurowych (165 ofert, w tym 89 do odbywania stażu i 10 prac interwencyjnych), kierowca kat. C+E ( 79 ofert), opiekunka dziecięca ( 39 ofert, w tym 37 do odbywania stażu i 2 prac interwencyjnych), robotnik gospodarczy (74 oferty, w tym 68 do prac społecznie użytecznych), robotnik budowlany (13 ofert).

Doradca wojewódzki EURES przekazał do dyspozycji Urzędu 591 ofert pracy za granicą. Pracę proponowano m.in. w krajach: Niemcy – 286 ofert, Czechy – 175 ofert, Norwegia –  26 ofert, Holandia – 5 ofert, Austria – 34 oferty, Finlandia – 8 ofert.

Najczęściej praca oferowana była w zawodach: pracownik do załadunku statku – 160 ofert,  spawacz – 47 ofert, kierowca testowy – 40 ofert, elektryk – 16 ofert, operator CNC – 26 ofert, tokarz – 18 ofert, operator żurawia – 11 ofert. Przeprowadzone zostały szkolenia zawodowe: „Operator koparkoładowarek kl.III”, „Kierowca operator wózków jezdniowych”, „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla kierowców”, „Szkolenie okresowe kierowców w zakresie prawa jazdy kat. C+E”.

W Klubie Aktywnego Poszukiwania Pracy  przeprowadzono zajęcia aktywizacyjne – „ABC własne działalności”, „Internet jako instrument  w poszukiwaniu pracy”, „Rozmowa kwalifikacyjna”, „Autoprezentacja”, „Rynek pracy”, „Metody poszukiwania pracy”, „Osoby niepełnosprawne na rynku pracy”.

Urząd kontynuuje  realizację rozpoczętego w poprzednich latach projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego „Więcej szans w powiecie mieleckim”. W okresie półrocza br., dzięki dodatkowym środkom finansowym,                      38 bezrobotnych otrzymało dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej a  250 osób rozpoczęło staż.

Jakie są najbliższe plany aktywizacji bezrobotnych?
- od  30.07.12 r. do odwołania  prowadzony jest III-ci w tym roku nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej w 2012r.,
- od 01.08. – 17.08.12 r. – prowadzony jest III-ci nabór wniosków o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w 2012 r.
- wkrótce ogłoszony zostanie nabór na szkolenia zawodowe: „Kadry i płace” oraz „Projektowanie w środowisku trójwymiarowym”, których realizacja przewidywana w IV kwartale.
- Klub Pracy prowadzić będzie rekrutację na szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.
- w związku z pozytywnym rozpatrzeniem złożonego w tym roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Staż kluczem do zatrudnienia” ,   wkrótce ruszy akcja naboru wniosków na zorganizowanie stażu dla 331 osób bezrobotnych.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony www.pup.mielec.pl gdzie zamieszczane są wszelkie informacje dotyczące rynku pracy oraz druki wniosków. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........