Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Regionalne Centrum coraz bliżej

Powoli dobiega końca realizacja inwestycji „ Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Mielecki.” Obecnie w budynku prowadzone są całościowe odbiory techniczne samego budynku jak również wszystkich instalacji potrzebnych do właściwego funkcjonowania obiektu. W listopadzie zaś, zostanie rozstrzygnięty przetarg na dostawę wyposażenia.

Przypomnijmy, że w ramach projektu utworzony zostanie regionalny ośrodek kształcenia zawodowego, organizującego i prowadzącego kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych, dysponujący 10-cioma nowocześnie wyposażonymi specjalistycznie laboratoriami, zlokalizowanymi w nowobudowanym obiekcie o powierzchni użytkowej 2 462 m².

Bazę dydaktyczną stanowić będą:
1. Laboratorium CAD/CAM
2. Laboratorium nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek CNC
3. Laboratorium nowoczesnych obrabiarek skrawających
4. Laboratorium nowoczesnych technik wytwarzania na obrabiarkach CNC
5. Laboratorium nowych metod spawania, zgrzewania i cięcia metali
6. Laboratorium metrologii wspomaganej komputerowo
7. Laboratorium technologii montażu konstrukcji lotniczych i blacharskich
8. Laboratorium badań nieniszczących
9. Laboratorium mechatroniki
10. Laboratorium Lean Manufacturing

RCTNTW to pierwszy w województwie podkarpackim indywidualny projekt kluczowy finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Regionalny System Innowacji RPO WP na lata 2007-2013.

Wartość całej inwestycji osiągnęła poziom 15 399 942,15 zł. 85% wymienionej kwoty zostanie dofinansowane w ramach projektu „Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Mielecki”. Pozostała część wartości inwestycji tj. 2 299 791,33 zł stanowi wkład własny Powiatu Mieleckiego.

Powstanie nowoczesnej bazy dydaktycznej wyposażonej w aktualnie stosowane w przemyśle maszyny, urządzenia i narzędzia jest odpowiedzią na pilną potrzebę zmodernizowania szkolnictwa zawodowego, które musi zostać powiązane z potrzebami innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki, która w coraz większym stopniu oparta jest na wiedzy z zastosowaniem nowoczesnych technologii projektowania i wytwarzania. Dla rozwoju powiatu jest to niewątpliwie milowy krok.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........