Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia Blog do wynajęcia kontakt

Ulica Sękowskiego jak nowa

Remont ulicy Sękowskiego dobie końca. Nowa jezdnia ma szerokość 5,5 m, a w jej sąsiedztwie zostały wydzielone 84 miejsca parkingowe. Całość robót powinna zakończyć się do 31 października br.W lipcu br. informowaliśmy, że Starostwo Powiatowe w Mielcu przystąpił do realizacji kolejnej inwestycji drogowej przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej - przebudowy drogi powiatowej Nr 1 194R ul. Sękowskiego w Mielcu.


Inwestycja, po złożeniu stosownego wniosku i przeprowadzeniu prac dokumentacyjnych, została podjęta ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Złożone dokumenty zostały pozytywnie ocenione w wyniku przeprowadzonej formalnej a także technicznej i technologicznej oraz finansowej i ekonomicznej weryfikacji końcowej.

W ramach przebudowy ulicy Sękowskiego poprawiono odwodnienia, poprzez wymianę wpustów ulicznych z przykanalikami, wymieniono też zniszczone krawężniki i brzegi trawników. Nawierzchnie zjazdów i chodników zostały pokryte betonową kostką brukową.

Zabezpieczono infrastrukturę podziemną i wyregulowano wysokość studzienek i zaworów, istniejących sieci oraz wykonano nową nawierzchnię, poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej z betonu asfaltowego. Wykonawcą prac remontowych jest Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. z Rudnej Małej, które wystąpiło z najkorzystniejszą ofertą. Całkowita wartość projektu wyniosła blisko 1 mln 62 tys. zł. Wkład własny powiatu to ok. 318 tys. 600 zł.

Nowa jezdnia ma szerokość 5,5 metrów, a w jej sąsiedztwie zostały wydzielone 84 miejsca postojowe dla samochodów. Zgodnie z warunkami umowy całość robót powinna być zakończona do 31 października br.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zanim napiszesz przeczytaj regulamin

Komentarze są moderowaneRozkłady jazdy komunikacji prywatnej BUS.....Sprawdź szczegóły..........